Rozszerzona inteligencja – Lider w tandemie z AI

0
IT

Z przeprowadzonego przez Microsoft badania AI Pulse[1] wynika, że przyszłość liderów biznesu nieodłącznie związana jest z rozszerzoną inteligencją. Ponad 79 proc. ankietowanych przyznało, że w obliczu dynamicznego rozwoju technologii, nowe umiejętności i ciągła potrzeba rozwoju są koniecznością.

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence), którą celowo nazywamy rozszerzoną inteligencją (Augmented Intelligence) będzie wspierać menedżerów w codziennej pracy dzięki wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań, lecz także dzięki podnoszeniu własnych kompetencji. Rozwiązania oparte o AI już teraz asystują pracownikom i liderom biznesu. Jednocześnie większość z nich dostrzega nadal niewykorzystany potencjał tej technologii. Ponad 70 proc. liderów biznesu zgadza się z tym, że AI pozwoli im oszczędzać ich czas i w rezultacie skupić się bardziej na motywowaniu i inspirowaniu pracowników już w perspektywie najbliższych 4-5 lat.

Więcej czasu na rozwój pracowników

Dzięki odpowiedniemu dobraniu narzędzi menedżerowie wyższego szczebla poprawiają efektywność nie tylko swoją, ale całego zespołu. Skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych czy realizację powtarzalnych, długotrwałych procesów i zadań pozwala im poświęcać uwagę tym aspektom budowania organizacji, na które w przeciwnym razie nie starcza czasu. Rynek pracownika wymaga nie tylko zapewnienia odpowiedniego zaplecza i narzędzi do pracy, lecz także klarownej ścieżki kariery czy pozostawienia pola do kreatywności i niezależności w podejmowaniu decyzji. Odciążenie pracowników w ich codziennych, często powtarzalnych obowiązkach pozwala im również w większym stopniu skupić się na własnym rozwoju.

Aż 63 proc. liderów firm o dwucyfrowym wzroście uważa, że rozszerzona inteligencja może pozytywnie wpłynąć na wyznaczanie kierunku działań całej organizacji. Zatem AI może nie tylko pomóc firmom zwiększać efektywność i analizować ogromne ilości danych, lecz także wspomóc przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania i motywowania pracowników.

Dla porównania, tę samą opinię podziela tylko 35,7 proc. liderów z Czech i 16,7 proc. z Francji. Z drugiej strony najwyższy współczynnik odpowiedzi padł na Węgrzech (75 proc.), w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (73,3 proc.) oraz w Republice Południowej Afryki (72,7 proc.).

„AI pomaga liderom skuteczniej radzić sobie z działaniami operacyjnymi. Dokładniejsze analizy, a w efekcie trafniejsze wnioski i decyzje podejmowane w krótszym czasie – to niewątpliwie wartość dla każdego z menedżerów. Pozytywnym skutkiem ubocznym takiego stanu rzeczy jest oszczędność czasu i możliwość skupienia się na sednie roli lidera, czyli budowaniu zespołu i wzmacnianiu jego pozycji. Różnica między zarządzaniem a przywództwem wyraża się między innymi w zaufaniu do pracowników i tworzeniu im przestrzeni do rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio ich motywować i inspirować do zdobywania nowych kompetencji i umiejętności. To wszystko wymaga czasu i uwagi również od menedżerów, a technologia, w tym AI daje im dzisiaj taką możliwość” – mówi Wojtek Życzyński, dyrektor segmentu Klientów Kluczowych, Małych i Średnich Firm oraz Partnerów w polskim oddziale Microsoft.

Nowe spojrzenie na dane

Jak wynika z badania, ponad 58 proc. ankietowanych dostrzega szansę na skuteczniejsze i szybsze rozwiązywanie problemów oraz zagadnienia związane z controllingiem w przedsiębiorstwie. Algorytmy AI analizują ogromne zbiory danych i szybciej definiują problemy, wzorce czy rekomendacje. Dzięki temu wymierne korzyści z wdrożenia AI odczuwają pracownicy niemal każdej części organizacji. Dodatkowo, wielu z nich może wyeksponować cechy, które do tej pory ginęły w arkuszach kalkulacyjnych lub rutynowych zadaniach – kreatywność, otwartość czy nieszablonowe myślenie. Dzięki nowemu spojrzeniu na dane, wiele firm ma szansę odkryć niezagospodarowane obszary lub usprawnić prace, w spektakularny wręcz sposób. W przypadku menedżerów z innych krajów, które brały udział w badaniu, ponownie najwyższy wynik zanotowały Węgry (75 proc.), natomiast najniższy Czechy (21,4 proc.).

Ostatnie słowo zawsze masz ty

Przeszło 70 proc. menedżerów wyższego szczebla z najszybciej rozwijających się firm uważa, że to obowiązkiem liderów jest dbałość o aspekty etyczne związane z wdrożeniami AI. Dzięki właściwym narzędziom i wdrożonym rozwiązaniem człowiek nadal pozostaje w centrum, a technologia stanowi narzędzie jego rosnącego wpływu na organizację i jej sukces. Rozszerzona inteligencja bez wątpienia już teraz zmienia oblicze biznesu. Nie dziwi zatem, że coraz częściej liderzy w biznesie sięgają po algorytmy AI, żeby wykorzystywać w swoich działaniach dane, analizy i wnioski, jakie z nich wynikają.

[1] Badanie AI Pulse na zlecenie Microsoft objęło 1150 liderów biznesu z USA i regionu EMEA, w tym z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rosji oraz Polski.