Rusza II edycja studiów flotowych PZWLP i SKFS na Wydziale Transportu PW

0
II edycja studiow Zarzadzanie flota samochodowa i mobilnoscia – 4

Wystartowała druga edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, współtworzonych przez dwie najważniejsze na polskim rynku flotowym organizacje branżowe – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS). Zajęcia na drugiej edycji rozpoczęły się 20 października od uroczystej inauguracji, w trakcie której pierwszym absolwentom tego unikalnego w Polsce kierunku wręczone zostały świadectwa oraz certyfikaty ukończenia studiów. Uruchomione w zeszłym roku studia były pierwszym tego typu kierunkiem w kraju i zostały utworzone w odpowiedzi na brak oferty edukacyjnej dla osób chcących się kształcić w obszarze tematyki flot samochodowych.

Studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” zostały uruchomione na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w październiku ubiegłego roku z inicjatywy i we współpracy z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów, czyli organizacją skupiającą firmy wynajmu długoterminowego (CFM) i Rent a Car w Polsce oraz Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych, a więc organizacją zrzeszającą menadżerów flot w Polsce. W momencie premiery, były to pierwsze tego typu, rozbudowane programowo studia, w całości poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem oraz finansowaniem flot samochodów, a także szeroko pojętą mobilnością w biznesie.

Program studiów został stworzony od podstaw przez doświadczonych praktyków i ekspertów branży flotowej w Polsce, pochodzących z PZWLP i SKFS, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Na program składa się łącznie 188 godzin zajęć – został on skonstruowany przede wszystkim z myślą o uzyskaniu przez słuchaczy studiów unikalnej na rynku, specjalistycznej i faktycznie użytecznej w pracy zawodowej, praktycznej wiedzy. Z tego względu, zajęcia z ponad połowy przedmiotów są prowadzone przez czynnych zawodowo w branży flotowej ekspertów PZWLP, SKFS, a także firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot. Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Studia są kierowane zarówno do osób młodych, kontynuujących swoją naukę po ukończeniu studiów I lub II stopnia, jak i funkcjonujących już w branży motoryzacyjnej, czy flotowej specjalistów, chcących podnieść swoje zawodowe kwalifikacje. Warto podkreślić, że zgodnie z prestiżowym w środowisku akademickim rankingiem Perspektywy 2018, opublikowanym w maju tego roku, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej prowadzi najlepsze studia inżynierskie w kraju na kierunku „Transport”. Co więcej, Wydział zajął pierwsze miejsce w tym rankingu już drugi rok z rzędu.

20 października, podczas uroczystej inauguracji drugiej edycji studiów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, świadectwa oraz certyfikaty ukończenia studiów odebrali pierwsi absolwenci kierunku.

Prof. dr hab. inz. Marianna Jacyna – Dziekan Wydzialu Transportu PW
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Utworzone w zeszłym roku i kontynuowane obecnie studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” były nie tylko pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce, ale stanowią również do tej pory ewenement w skali kraju, jeśli chodzi o ich zakres programowy oraz bardzo praktyczną formułę – mówi Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Głównym założeniem przy tworzeniu tych studiów było rzadko spotykane zaangażowanie w proces budowania programu, a następnie już w samo prowadzenie zajęć, ekspertów i praktyków, którzy na co dzień funkcjonują na rynku flotowym w Polsce. W efekcie powstała oferta edukacyjna, która pozwala na zdobycie wiedzy faktycznie użytecznej w przyszłej pracy zawodowej, bardzo praktycznej i poszukiwanej na flotowym rynku pracy. Pierwsza edycja studiów została wysoko oceniona przez biorących w niej udział słuchaczy. Zainteresowanie podjęciem nauki na tym kierunku jest bardzo duże. Studia te, to także doskonały przykład dobrej i efektywnej współpracy uczelni państwowej z przedstawicielami biznesu, która pozwala na osiągnięcie priorytetowych dla obydwu stron celów, tj. stworzenia oferty edukacyjnej dopasowanej zarówno do potrzeb studentów, jak i aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

Na łącznie 188 godzin zajęć w ramach studiów, aż 62 stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria, podczas których słuchacze mają m.in. okazję pracować na używanych w działach flotowych w przedsiębiorstwach, czy firmach CFM i Rent a Car, narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami. Na dwusemestralny program studiów składa się 18 przedmiotów m.in. z zakresu podstaw zarządzania flotą, zarządzania w biznesie, podstaw konstrukcji i eksploatacji pojazdów, polityki flotowej, elementów HR, pozyskania, finansowania i budżetowania floty, podstaw prawnych w eksploatacji pojazdów, negocjacji i zarządzania relacjami, systemów IT i telematyki w zarządzaniu flotą, analizy TCO i cyklu życia pojazdów, a także ubezpieczeń.

W drugiej edycji studiów program został zaktualizowany i dostosowany do zmian oraz trendów na rynku flotowym. Uwzględniono również opinie i oceny dotychczasowych słuchaczy. W konsekwencji, w programie nauczania pojawiły się m.in. nieuwzględnione wcześniej zajęcia poświęcone car sharingowi. Będą one prowadzone przez ekspertów z firm należących do PZWLP, będących największymi dostawcami usług car sharingowych na polskim rynku.  

Natasza Jaronska – Ignatiuk – Prezes SKFS
Natasza Jarońska – Ignatiuk, Prezes Zarządu SKFS, Kierownik ds. Floty i Administracji w firmie Dr Irena Eris SA

Współtworzone przez Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych studia „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” wpisują się w jeden z priorytetów naszej organizacji, czyli upowszechnianie wiedzy i edukacja na temat zarządzania flotami samochodowymi – mówi Natasza Jarońska – Ignatiuk, Prezes Zarządu SKFS, Kierownik ds. Floty i Administracji w firmie Dr Irena Eris SA. – Sukces pierwszej edycji studiów i niesłabnące, bardzo duże zainteresowanie tym kierunkiem, potwierdza nie tylko wypełnienie luki w ofercie edukacyjnej na polskim rynku, ale również bardzo trafnie skonstruowany program oraz formułę naszych studiów. Jeszcze do niedawna menadżerowie flot w Polsce stawali przed koniecznością kształcenia się we własnym zakresie, bądź uczęszczania na wiele specjalistycznych kursów, gdzie przekazywane informacje były cząstkowe, poświęcone tylko wybranemu aspektowi. Brakowało edukacji w wymiarze kompleksowym, na dodatek przygotowanej i prowadzonej w znacznej mierze przez doświadczonych praktyków i ekspertów w dziedzinie zarządzania flotami.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia nauki na studiach „Zarządzanie flotą samochodową
i mobilnością” jest posiadanie przez kandydata wykształcenia min. na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Ukończenie tych studiów wiążę się z koniecznością nie tylko uzyskania pozytywnych wyników zaliczeń lub egzaminów z każdego z wykładanych przedmiotów, ale i przygotowaniem pracy końcowej. Absolwenci studiów zdobywają unikalną na polskim rynku pracy, specjalistyczną wiedzę na poziomie podstawowym, z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Osoby kończące studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, najlepszej i największej wyższej uczelni technicznej w kraju, a także dodatkowo certyfikat sygnowany przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

Grzegorz Szymanski – Prezes Zarzadu PZWLP
Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska

Uruchamiając w zeszłym roku ten pierwszy w kraju kierunek studiów flotowych, zarówno my, jak i Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych oraz władze Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, mieliśmy wspólne przeświadczenie, że bierzemy udział w czymś wyjątkowym na rynku flotowym w Polsce i otwieramy nowy rozdział w historii tej branży w naszym kraju – mówi Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska. – Studia w całości poświęcone edukacji w obszarze związanym z finansowaniem i zarządzaniem flotami samochodów oraz mobilnością były wówczas odpowiedzią na bardzo szybko rozwijający się rynek flotowy w Polsce, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek kształcenia, nie tylko na poziomie uczelni wyższej, wykwalifikowanych specjalistów. Bardzo duże zainteresowanie zarówno pierwszą, jak i właśnie rozpoczynającą się drugą edycją studiów, potwierdzają że tego typu kierunek studiów był w kraju faktycznie potrzebny. Firmy są w Polsce już od kilku lat nabywcami ponad 2/3 wszystkich sprzedawanych w salonach nowych aut, co oznacza, że branża flotowa w naszym kraju staje się coraz większa i co więcej, odgrywa coraz ważniejszą rolę dla kondycji całego rynku motoryzacyjnego. W efekcie, rosnąć będzie także zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z tzw. kierunkowym wykształceniem w dziedzinie zarządzania flotami samochodów.

W drugiej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” naukę podjęły łącznie 33 osoby, wśród których znajdują się zarówno osoby młode, kontynuujące edukację po ukończonych studiach I lub II stopnia, jak i już aktywne zawodowo w branży flotowej, tj. pracownicy, podnoszący bądź uzupełniający swoje kwalifikacje. Podobnie jak w poprzedniej edycji, dla słuchaczy uruchomiony zostanie program kilkumiesięcznych, płatnych praktyk zawodowych w firmach wynajmu długoterminowego (CFM) i Rent a Car, należących do PZWLP. Program praktyk pozwoli na ugruntowanie i poszerzenie zdobytej podczas zajęć na uczelni wiedzy w realnych warunkach zarządzania flotami. Praktyki zostaną skierowane do osób młodych, a więc słuchaczy, którzy nie wykonują pracy zawodowej w branży flotowej i dopiero planują rozpocząć swoją karierę na tym rynku. Ponadto, wzorem pierwszej edycji studiów, dwóch słuchaczy studiów, spełniających kryteria określone przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, otrzyma 50% dofinansowanie czesnego studiów, ufundowane przez PZWLP.