Rusza nowy program wsparcia prac badawczo – rozwojowych (R&D)

Magdalena Burnat-Mikosz, Deloitte
Magdalena Burnat-Mikosz (Deloitte)

Do 100 mln zł dotacji może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie swoich prac badawczo – rozwojowych (wraz z budową instalacji pilotażowych) w ramach nowego programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O dofinansowanie mogą starać się zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte jest to jedna z ostatnich możliwości otrzymania tak wysokich dotacji na projekty R&D przed wejściem w życie nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Wnioski do NCBiR można składać w terminie od 19 marca do 2 maja br.

W ramach programu wsparcie otrzymają duże i kompleksowe przedsięwzięcia badawcze, których wartość przekracza 5 mln zł. Pod uwagę będą brane te projekty, które uwzględniają budowę instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych służących testowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych.

„Nowy program NCBiR stanowi z pewnością ważny i potrzebny instrument wsparcia zwłaszcza w obecnej sytuacji wyczerpania środków na duże przedsięwzięcia badawcze. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże. Istotnym elementem jest możliwość dofinansowania działań dotyczących budowy instalacji pilotażowych, walidacji czy testów, celem jak najlepszego przygotowania uzyskiwanych wyników do wdrożenia w działalności gospodarczej” – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner, Lider zespołu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej, Deloitte.

Firmy, które posiadają już wiedzę wynikającą z wcześniej zrealizowanych prac badawczych będą mogły ubiegać się o wsparcie na realizację dalszych prac uwzględniających techniczne studia wykonalności, testy oraz budowę prototypów.

Wartość dofinansowania może wynieść od 40 proc. do 80 proc. dla przedsiębiorców (w zależności od rodzaju prowadzonych prac i wielkości przedsiębiorstwa) oraz do 100 proc. dla jednostek badawczych. Na dofinansowanie projektów badawczych NCBiR przeznacza 830 mln PLN (łącznie wkład publiczny i krajowy). „Dla wnioskodawców nowy program NCBiR może być jedną z ostatnich możliwości otrzymania tak wysokich dotacji na projekty B+R przed uruchomieniem nowych programów w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, na które musimy poczekać co najmniej rok” – dodaje ekspert.

Więcej informacji o programie „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”: www.ncbir.pl