Rynki oczekują na sympozjum w Jackson Hole

Jerome Powell – FED
Jerome Powell

W poniedziałek NBP opublikował dane o inflacji bazowej w lipcu. Nie były one zaskakujące dla rynku, bowiem pokazały, że inflacja bazowa w Polce pozostaje podwyższona. Wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii wzrósł do 3,7% r/r wobec 3,5% r/r w czerwcu.

We wtorek miała miejsce aukcja odkupu obligacji, która jednak była wyraźnie niższa niż poprzednie. Mimo możliwości odkupu ze strony NBP obligacji o wartości 10 mld zł, popyt ze strony uczestników rynku był niewielki i aukcja zakończyła się odkupem w wysokości 1,05 mld zł. Wprawdzie NBP komunikuje, że program będzie prowadzony do odwołania i nie określa docelowej skali programu jednak można spodziewać się, że zostanie wygaszony w najbliższym czasie, w związku ze stabilizująca się sytuacją gospodarczą.

W strefie euro, według wstępnych wyliczeń indeks PMI dla sektora usługowego wyniósł w sierpniu 59,7 pkt wobec 59,8 pkt miesiąc wcześniej. Sierpniowy odczyt wskazuje na stabilną sytuację w tym sektorze pomimo nasilania się pandemii COVID-19. Z kolei indeks PMI w strefie euro dla sektora przemysłowego obniżył się do 61,5 pkt z 62,8 pkt miesiąc wcześniej. Produkcja nadal mierzy się z zatorami w łańcuchach dostaw materiałów i surowców.

W minionym tygodniu FED opublikował sprawozdanie z posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku, które odbyło się pod koniec lipca. Według dokumentu bankierzy centralni podzieleni są w sprawie rozpoczęcia redukcji programu skupu aktywów (taperingu). Cześć z nich uważa, że zmniejszanie tempa skupu aktywów może zostać rozpoczęte jeszcze w tym roku, pod warunkiem, że gospodarka będzie zachowywać się zgodnie z przewidywaniami. Inni są skłonni do natychmiastowej reakcji, ze względu na niepokojąco wysoką inflację. Jednak są też członkowie FEDu którzy wskazują na ryzyko związane z nasileniem pandemii, w związku z czym wskazują na odroczenie redukcji skupu. Termin rozpoczęcia taperingu może zostać przybliżony podczas sympozjum w Jackson Hole, które odbędzie się od czwartku do soboty – 26.08 i 28.08.

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia dla rynków będzie wspomniane wyżej sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Wypowiedzi przedstawicieli Fed, w tym również prezesa J. Powella, mogą wpłynąć na rynkowe oczekiwania co do perspektyw polityki pieniężnej w USA. W piątek zostaną przedstawione dane o dochodach i wydatkach Amerykanów oraz raport o oczekiwaniach inflacyjnych w USA. Rynek oczekuje również wystąpienia przewodniczącego Rezerwy Federalnej – Jerome Powella.

W czwartek zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia Rady Prezesów EBC, a także protokół z posiedzenia RPP.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.