Rzecznik MŚP apeluje o przesunięcie terminu wdrożenia KSeF dla małych firm

Adam Abramowicz – rzecznik MŚP
Adam Abramowicz - rzecznik MŚP

Pod koniec kwietnia Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił się z pismem do Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego w sprawie wprowadzenia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Dziękując za przesunięcie terminu obowiązkowego wdrożenia KSeF (co zgodne było z wcześniejszym postulatem Rzecznika MŚP), Adam Abramowicz zwrócił równocześnie uwagę Ministrowi Finansów, że nowy termin, przewidziany dla mniejszych firm, czyli 1 kwietnia 2026, nastręczy tym firmom wiele trudności. Początek kwietnia to bowiem ta pora roku, kiedy następuje największa kumulacja sprawozdań, zeznań etc.

Nałożenie się na to wdrożenia KSeF odbije się na jakości prac biur księgowych i może narazić firmy na dotkliwe straty. Biorąc to pod uwagę, Rzecznik MŚP wnioskował do Ministra Finansów, by termin wejścia w życie obligatoryjnego KSeF dla firm o mniejszej wartości sprzedaży przesunąć na 1 czerwca.

Pismem z 4 czerwca Wiceminister Finansów Jarosław Neneman, w imieniu Ministra Andrzeja Domańskiego, odpowiedział na list Rzecznika MŚP. Niestety, Minister Neneman, obszernie relacjonując przebieg prac nad ustawą o e-fakturowaniu, w żaden sposób mnie odnosi się do meritum uwag Adama Abramowicza i podtrzymuje termin 1 kwietnia. Za dwa lata przedsiębiorcy muszą więc spodziewać się dużych napięć w funkcjonowaniu biur księgowych. Odroczenie terminu o dwa miesiące nie spowoduje istotnych zaburzeń we wdrożeniu KSeF, za to poprawi komfort i jakość pracy służb księgowych. Dla urzędników nie jest to ważne. Kiedy wdrażano Polski Ład, koszty wprowadzania tej ustawy przerzucono na biura księgowe. Teraz przy KSeF ma być podobnie.