Samochód głównym powodem zadłużeń Polaków w 2016 roku

1

Najnowszy raport „Sytuacja materialna Polaków”[1], stworzony na zlecenie Lindorff SA, podsumowuje zachowania konsumenckie i finansowe Polaków w minionym 2016 roku. Na co zatem Polacy zaciągnęli zobowiązania w zeszłym roku oraz z jakich produktów finansowych skorzystali w tym celu?

Zakupy na raty, karta kredytowa i pożyczka gotówkowa – najpopularniejsze produkty finansowe w 2016 r.

Ankietowani zostali zapytani w badaniu czy i z jakich produktów finansowych korzystali w ubiegłym roku. Aż 50% respondentów wskazało, iż nie skorzystało z żadnej formy pożyczki. Jak rozkładają się wyniki drugiej połowy badanych? ¼ wszystkich ankietowanych kupiła coś na raty,19% badanych korzystało z karty kredytowej, a 17% wszystkich ankietowanych przyznało się do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu gotówkowego. Z najniższym wynikiem uplasowało się wykorzystanie limitu na karcie debetowej lub na koncie bankowym – 15%. Wyraźne różnice w popularności produktów kredytowych widać przy podziale odpowiedzi na płeć. Do kupowania za pieniądze pożyczone od banku lub innej instytucji przyznaje się aż 57% mężczyzn i tylko 44% kobiet. Ponadto, ponad dwa razy więcej mężczyzn (21%) niż kobiet (9%) korzysta z debetu w koncie bankowym.

Mężczyźni częściej i śmielej korzystają z produktów finansowych, nie mają problemów z przyznaniem się do zaciągania pożyczek, korzystania z rat i kart kredytowych. Ciekawie koreluje to z wynikami pytania na temat planowania budżetu w polskich gospodarstwach domowych. Obie płcie przyznają, że planowanie wydatków to domena kobiet. Według 41% pytanych kobiet to one decydują o domowym budżecie. Wśród mężczyzn przypisywanie sobie tego zadania oscyluje na poziomie zaledwie 26%. Takie wyniki niekoniecznie jednak muszą świadczyć o większej zaradności kobiet. Być może to świadectwo podziału ról w polskich rodzinach, w których za codzienne wydatki częściej odpowiada kobieta, jednak decyzje finansowe, także te dotyczące zaciągania kredytu i decyzji o karcie kredytowej, są częściej podejmowane przez mężczyznę.wykres1

Czytaj również:  Życie w wielkiej płycie i kończący się "termin ważności" - debata

Co na kredyt?

Respondenci zostali również zapytani, jakie były cele zaciągniętych przez nich zobowiązań. Wśród zaproponowanych odpowiedzi najczęściej wybieraną był samochód lub wydatki z nim związane – 29% wszystkich wskazań. Niepokojące jest to, iż na drugim miejscu znalazła się odpowiedź „bieżąca konsumpcja (codzienne wydatki itp.)” – na nią zdecydował się aż co piąty ankietowany. Wśród tych respondentów aż 15 procentom kobiet i 24 procentom mężczyzn nie wystarcza poborów na realizację podstawowych potrzeb! Trzecie miejsce zajęły wyjazdy i podróże – 17%. Na dalszych pozycjach znalazły się takie odpowiedzi jak: odzież (8%), hobby (7%), edukacja (5%) czy jedzenie poza domem (5%). Co ciekawe, odpowiedzi wskazujących na inne niż te standardowe jest łącznie aż 40% wskazań.

wykres2Powyższe wyniki wskazują na kilka tendencji. Przede wszystkim – Polacy zaciągają zobowiązania na bardzo różne cele, czego wynikiem jest wysoki poziom rozdrobnienia odpowiedzi i równie wysoki odsetek odpowiedzi „żadne z powyższych”. Wśród powodów wymienianych przez największą liczbę osób najwięcej wydatków generuje zakup samochodu lub wręcz sam fakt posiadania auta.. Ponadto, to mężczyźni częściej się zadłużają, często przewyższając statystyki kobiet o kilka czy kilkanaście punktów procentowych. Mężczyźni potrafią także klarowniej zarysować cel swoich zadłużeń.

[1] Raport zrealizowany na zlecenie firmy Lindorff SA – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI – przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 20.01.2017 – 24.01.2017 r, N=551.