Samochód głównym powodem zadłużeń Polaków w 2016 roku

1

Najnowszy raport „Sytuacja materialna Polaków”[1], stworzony na zlecenie Lindorff SA, podsumowuje zachowania konsumenckie i finansowe Polaków w minionym 2016 roku. Na co zatem Polacy zaciągnęli zobowiązania w zeszłym roku oraz z jakich produktów finansowych skorzystali w tym celu?

Zakupy na raty, karta kredytowa i pożyczka gotówkowa – najpopularniejsze produkty finansowe w 2016 r.

Ankietowani zostali zapytani w badaniu czy i z jakich produktów finansowych korzystali w ubiegłym roku. Aż 50% respondentów wskazało, iż nie skorzystało z żadnej formy pożyczki. Jak rozkładają się wyniki drugiej połowy badanych? ¼ wszystkich ankietowanych kupiła coś na raty,19% badanych korzystało z karty kredytowej, a 17% wszystkich ankietowanych przyznało się do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu gotówkowego. Z najniższym wynikiem uplasowało się wykorzystanie limitu na karcie debetowej lub na koncie bankowym – 15%. Wyraźne różnice w popularności produktów kredytowych widać przy podziale odpowiedzi na płeć. Do kupowania za pieniądze pożyczone od banku lub innej instytucji przyznaje się aż 57% mężczyzn i tylko 44% kobiet. Ponadto, ponad dwa razy więcej mężczyzn (21%) niż kobiet (9%) korzysta z debetu w koncie bankowym.

Mężczyźni częściej i śmielej korzystają z produktów finansowych, nie mają problemów z przyznaniem się do zaciągania pożyczek, korzystania z rat i kart kredytowych. Ciekawie koreluje to z wynikami pytania na temat planowania budżetu w polskich gospodarstwach domowych. Obie płcie przyznają, że planowanie wydatków to domena kobiet. Według 41% pytanych kobiet to one decydują o domowym budżecie. Wśród mężczyzn przypisywanie sobie tego zadania oscyluje na poziomie zaledwie 26%. Takie wyniki niekoniecznie jednak muszą świadczyć o większej zaradności kobiet. Być może to świadectwo podziału ról w polskich rodzinach, w których za codzienne wydatki częściej odpowiada kobieta, jednak decyzje finansowe, także te dotyczące zaciągania kredytu i decyzji o karcie kredytowej, są częściej podejmowane przez mężczyznę.wykres1

Czytaj również:  Zadłużenie mieszkańców dużych miast wyższe niż w innych regionach. Rekordzista musi oddać 47 mln zł

Co na kredyt?

Respondenci zostali również zapytani, jakie były cele zaciągniętych przez nich zobowiązań. Wśród zaproponowanych odpowiedzi najczęściej wybieraną był samochód lub wydatki z nim związane – 29% wszystkich wskazań. Niepokojące jest to, iż na drugim miejscu znalazła się odpowiedź „bieżąca konsumpcja (codzienne wydatki itp.)” – na nią zdecydował się aż co piąty ankietowany. Wśród tych respondentów aż 15 procentom kobiet i 24 procentom mężczyzn nie wystarcza poborów na realizację podstawowych potrzeb! Trzecie miejsce zajęły wyjazdy i podróże – 17%. Na dalszych pozycjach znalazły się takie odpowiedzi jak: odzież (8%), hobby (7%), edukacja (5%) czy jedzenie poza domem (5%). Co ciekawe, odpowiedzi wskazujących na inne niż te standardowe jest łącznie aż 40% wskazań.

wykres2Powyższe wyniki wskazują na kilka tendencji. Przede wszystkim – Polacy zaciągają zobowiązania na bardzo różne cele, czego wynikiem jest wysoki poziom rozdrobnienia odpowiedzi i równie wysoki odsetek odpowiedzi „żadne z powyższych”. Wśród powodów wymienianych przez największą liczbę osób najwięcej wydatków generuje zakup samochodu lub wręcz sam fakt posiadania auta.. Ponadto, to mężczyźni częściej się zadłużają, często przewyższając statystyki kobiet o kilka czy kilkanaście punktów procentowych. Mężczyźni potrafią także klarowniej zarysować cel swoich zadłużeń.

[1] Raport zrealizowany na zlecenie firmy Lindorff SA – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI – przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 20.01.2017 – 24.01.2017 r, N=551.