Satis Group zamknęła 2020 r. z zyskiem oraz wchodzi na rynek MedTech

gpw

Satis Group S.A., notowana na GPW spółka technologiczna zakończyła 2020 rok z jednostkowym zyskiem netto na poziomie 866 tys. zł. Firma skoncentrowała się na skutecznym procesie restrukturyzacji, którego elementem jest też rozszerzenie działalności operacyjnej o perspektywiczny rynek MedTech. Aktualnie spółka pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju, która uwzględni wejście w nowe branże. W związku z nowymi planami Rada Nadzorcza Satis Group powołała do Zarządu Marcina Hańczaruka, doświadczonego managera z branży medycznej. Równolegle firma uzyskała linię kredytową na inwestycję w jeden z podmiotów medycznych, notowanych na giełdzie NASDAQ.

Spółka odnotowała w 2020 roku znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, co wynika ze zwiększonej sprzedaży usług świadczonych przez Satis Group S.A. wykazanej w IV kwartale. Ponadto, w ubiegłym roku Spółka zakończyła w całości proces restrukturyzacji Spółki, co w 2021 roku  doprowadzido umorzenia wszystkich restrukturyzowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Satis Group S.A.

Osiągnięcie zadowalającego poziomu przychodów oraz dodatniego wyniku netto na dotychczasowym profilu działalności oznacza, że skutecznie przeprowadziliśmy proces restrukturyzacji. Dzięki temu z pozytywnym nastawieniem możemy rozszerzyć naszą działalność między innymi o perspektywiczny segment MedTech – komentuje Andrzej Wrona, Prezes Zarządu Satis Group S.A.

Grupa jest w trakcie przygotowywania aktualizacji kierunków rozwoju. Jednym ze scenariuszy jest wejście na rynek innowacyjnych technologii wykorzystywanych w branży medycznej. Spółka prowadzi w tym zakresie zaawansowane negocjacje zmierzające do zawarcia korzystnych umów inwestycyjnych. Jedną z opcji jest inwestycja w amerykańską spółkę notowaną na NASDAQ, z którą Satis Group mógłby współpracować strategicznie na rynku Europy Środkowo – Wschodniej.

Rozważamy propozycje z wielu dziedzin, w których doświadczenie spółki i jej kardy zarządzającej może być z powodzeniem wykorzystane. W pierwszej kolejności zamierzamy skupić się na rozwoju działalności w obszarze medycznym. Będzie to jeden z istotnych obszarów na którym zamierzamy oprzeć nasz model biznesowy. Pomoże nam w tym Pan Marcin Hańczaruk, nowy Wiceprezes Zarządu Satis Group, posiadający wieloletnie doświadczenie managerskie. Pozyskaliśmy również finansowanie, które zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w podmiot medyczny notowany na NASDAQ – dodaje Andrzej Wrona.

29 kwietnia br. Rada Nadzorcza Satis Group powołała do Zarządu Spółki Marcina Hańczaruka, doświadczonego managera z branży MedTech. W swojej dotychczasowej karierze prowadził on różnorodne zespoły, a także całe organizacje w wiodących międzynarodowych firmach i koncernach: Bristol-Myers Squibb (USA); Schering Plough (USA); Ferring (Szwajcaria), Amgen (USA). Był również wieloletnim Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Farmacja Polska oraz członkiem Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych w Polsce. Od 2016 jest Prezesem polsko-amerykańskiej Fundacji Alliance for Innovation działającej na rzecz rozwoju innowacji poprzez współpracę pomiędzy Polską i USA.

Ponadto tego samego dnia Spółka podpisała umowę z Polish American Investment Fund LLC w ramach której może uzyskać finansowanie o wartości do 1 mln USD, które ma zostać przeznaczone na inwestycję w akcje amerykańskiej spółki medycznej  notowanej na rynku NASDAQ.