Sektor bankowy i energetyka inwestują w cyberbezpieczeństwo

0

Ochrona przed cyfrową przestępczością staje się coraz bardziej istotna. Świadczą o tym nie tylko rządowe plany budowy systemów obrony dla wojska, ale również inwestycje firm z sektora bankowego, a ostatnio również energetycznego. Cyberbezpieczeństwo stało się więc priorytetem dla firm w Polsce, a jak prognozują eksperci firmy Qumak – znaczenie cyber obrony w przedsiębiorstwach i instytucjach rządowych będzie rosło.

Tworzenie rozwiązań mających na celu obronę przed atakami oraz wykrywaniem przestępczości w sieci stało się już priorytetem wielu organizacji, w tym również administracji rządowej. Wpływa na to zarówno rozwój technologiczny, jak i zmieniający się układ geopolitycznych sił, w których Polska odgrywa znaczącą rolę. Niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało inwestycje w rozbudowę zdolności w cyberprzestrzeni, na którą przeznaczy 1 mld złotych. Mogą one objąć budowę laboratorium służącego do prowadzenia badań oraz rozwoju systemów i sieci teleinformatycznych, czy zakup systemu do analizy ruchu sieciowego. W cyberobronność inwestuje również MSWiA. Pod koniec 2016 roku ministerstwo uruchomiło w Komendzie Głównej Policji Biuro do walki z Cyberprzestępczością, które ma wprowadzać najnowsze rozwiązania technologiczne w tym zakresie. Chęć zwiększenia udziału technologii w zwalczaniu i wykrywaniu cyberprzestępczości potwierdza również ostatni kontrakt firmy Qumak z Komendą Główną Policji na outsourcing specjalistów IT z różnych dziedzin, którzy będą realizować ogólnopolskie projekty informatyczne. To dopiero początek działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa, ale już widać, że będzie to strategiczny obszar inwestycyjny.

Bankowość i energetyka bronią się równie mocno

Instytucje bankowe od dłuższego czasu inwestowały w takie rozwiązania, ale wyraźnie widać, że nie zwalniają tempa, a doskonalenie zabezpieczeń jest dla nich kwestią priorytetową. W cyberbezpieczeństwo zaczęła także inwestować branża energetyczna. W minionym roku dla firm z obu tych branż Qumak zrealizował projekty dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem o łącznej wartości przekraczającej 7,7 mln zł netto.  Inwestycje te z pewnością będą kontynuowane ze względu na realnie występujące zagrożenie. Obszar ten jest również jednym z kluczowych, na którym koncentruje się Qumak w swojej nowej strategii rozwoju na lata 2017-2020 – mówi Krzysztof Tyl, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Business Continuity & Data Security w Qumak S.A.

Czytaj również:  Wyniki europejskiego sektora leasingowego w 2017r.