Sektor motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej silnie zależny od zagranicznych inwestycji

0

Europa Środkowo-Wschodnia stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji światowych producentów samochodów. W 2014 r. w Europie Wschodniej wyprodukowano 3,6 mln pojazdów, co stanowi 21 proc. całkowitej produkcji UE. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej – objętych analizą Coface – znajdują się 33 fabryki samochodów, z których większość została stworzona dzięki inwestycjom zagranicznym. Analiza pokazuje, że pomimo wysokiej dynamiki sprzedaży aut, osiągniętej ostatnio dzięki lokalnym klientom, produkcja aut w Europie Środkowo-Wschodniej zależna jest nadal w znacznym stopniu od popytu zagranicznego.

Rola branży motoryzacyjnej w aktywności gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej

Europa Środkowo-Wschodnia była w stanie przyciągnąć szereg inwestycji zagranicznych dzięki atrakcyjnym kosztom pracy, bliskości geograficznej z Europą Zachodnią, wykwalifikowanym pracownikom oraz polepszającemu się klimatowi dla biznesu. Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Coface jest branża motoryzacyjna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których produkowana jest znaczna liczba samochodów, tj. w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Słowacji oraz Słowenii. Wyjątkowo silnymi markami w regionie, które dzięki zagranicznym inwestycjom utrzymały się na rynkach światowych są Skoda i Dacia.

Produkcja pojazdów i sprzętu transportowego ma wymierny wpływ na wyniki finansowe Europy Środkowo-Wschodniej. Dla niektórych krajów regionu takich jak Węgry, Czechy, czy Słowacja, sektor ten stanowi 1/10 ich całkowitego wyniku finansowego. Sektor generuje również znaczącą liczbę miejsc pracy – w 2013 roku w 6 krajach poddanych analizie w branży motoryzacyjnej, zatrudnionych było ponad 850 000 pracowników.

Sektor motoryzacyjny stanowi istotną siłę napędową dla gospodarek regionu
Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki napływowi zagranicznych inwestycji, liczba samochodów produkowanych w regionie wzrosła tu ponad dwukrotnie przez ostatnie 10 lat. Największe wzrosty osiągnęły Słowacja, Czechy i Rumunia, gdzie produkcja wzrosła trzy- a nawet czterokrotnie, podczas gdy w Polsce liczba wyprodukowanych samochodów w 2014 r. była zbliżona do poziomu produkcji w 2004 r. Dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych i wyższemu popytowi, Polska będzie jednak umacniać się na pozycji lidera w produkcji samochodów dostawczych przez najbliższe lata –
komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj również:  Fraud płatniczy - zjawiska oszustw płatniczych w polskim e-commerce

Silne nastawienie na eksport

Eksport pojazdów stanowi znaczącą część handlu zagranicznego krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Dla przykładu na Słowacji stanowi on 25 proc. całkowitego eksportu kraju. Produkcja samochodów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest silnie nastawiona na klientów zagranicznych. Jednak obecna sytuacja pokazuje, że strefa euro – główny rynek eksportowy – odżywa i pokazuje lepsze perspektywy. Dzięki tym pozytywnym trendom także w innych krajach europejskich zapotrzebowanie na pojazdy wciąż rośnie. Mniejszy popyt na wyprodukowane samochody jest zauważalny w Rosji. Jest to jednak rekompensowane zwiększonym zapotrzebowaniem innych miejsc eksportu i lokalnej sprzedaży w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej.

Zwiększanie wewnętrznego popytu poprawia krajową sprzedaż samochodów