Serinus: wzrost produkcji i przychodów netto w drugim kwartale

0

Serinus: wzrost produkcji i przychodów netto w drugim kwartale

Przychody netto Serinus Energy wzrosły w drugim kwartale o ponad 56 proc. do 33,6 mln USD. Produkcja spółki od początku roku wyniosła średnio 4.965 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Do końca grudnia, Spółka planuje osiągnąć poziom 6 tys. baryłek ekwiwalentu dziennie. Mają to umożliwić intensywne prace modernizacyjne w Tunezji oraz planowane prace poszukiwawcze na Ukrainie.

Podsumowanie

Produkcja w drugim kwartale wyniosła 4.965 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, co oznacza wzrost o 56 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2013 r. Wzrost wynika z produkcji z nabytych aktywów w Tunezji – 1.311 boe/d oraz wzrostu wydobycia na Ukrainie o 475 boe/d.

Średnia cena gazu na Ukrainie w drugim kwartale wyniosła 10,23 USD za tysiąc stóp sześc. surowca w porównaniu do 8,55 USD w pierwszym kwartale roku. W drugim kwartale ubiegłego roku za tysiąc stóp sześc. płacono 11,51 USD. W Tunezji ceny wynosiły: 108,13 USD za baryłkę ropy naftowej oraz 14,47 USD za tysiąc stóp sześc. gazu.
Wartość retroaktywna netto (netback) na aktywach Spółki w drugim kwartale osiągnęła poziom 44,38 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej, co oznacza wzrost o ponad 17 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Umożliwił to wyższy netback na Ukrainie – 41,76 USD (w Q2 2013 – 37,8 USD) oraz doliczenie wyniku z Tunezji – 54,83 USD.

Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły do poziomów odpowiednio: 21 mln USD oraz 35,7 mln USD za trzy oraz sześć miesięcy br. Dla porównania, w analogicznych okresach roku 2013 ich poziom wynosił: 8,9 mln USD oraz 18,9 mln USD.

Przychody netto za okres trzech oraz sześciu miesięcy br. wyniosły odpowiednio: 33,6 mln USD oraz 61,5 mln USD, w porównaniu do 21,5 mln USD oraz 42,7 mln USD w analogicznych okresach 2013 roku.

Czytaj również:  Złoty coraz słabszy. Kurs euro testuje opór na 4,32

Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 8,7 mln USD (5,3 mln USD przypadające na akcjonariuszy Serinus), co oznacza wzrost o 172 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.

Serinus spłacił całą kwotę 15 mln USD pożyczki od Dutco. W lipcu, zwrócona została ostatnia część kredytu, o wysokości 8 mln USD. Wcześniej, w dwóch transzach Spółka spłaciła 7 mln USD.
Rozpoczęte w czerwcu badania sejsmiczne 3D na terenie pola Sanrhar są ukończone w ok. 90 proc.

W czerwcu produkcję rozpoczął odwiert M-17. Wynosi ona średnio 243,5 tys. m sześc. gazu dziennie od momentu podłączenia (169 tys. m sześc. netto dla Serinus).

W lipcu rozpoczęto prace nad odwiertem Winstar-12bis. Ma on osiągnąć głębokość docelową 3.900 m w połowie września.
Badania i testy zajmą około czterech tygodni.

W Tunezji, z powodzeniem zmodernizowano odwiert CS Sil-1. Produkcja z niego osiągnęła poziom 40-50 baryłek ropy oraz 11-14 tys. m sześc. gazu dziennie. Nie udało się niestety skutecznie odnowić odwiertu CS Sil-10. Obydwa zostaną poddane analizom, mającym na celu odnalezienie dalszych możliwości zwiększenia wydobycia.
Mając na uwadze bezpieczeństwo załogi oraz prowadzonych operacji, Spółka czasowo zawiesiła działania związane z zagospodarowaniem pól. Produkcja oraz sprzedaż gazu są kontynuowane. Spółka planuje wkrótce wznowić prace, ale niemożliwe jest w tym momencie określenie dokładnego terminu powrotu.