Sescom inwestuje w „zielony” startup do obsługi transakcji na rynku energii

Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.

Sescom obejmuje 17,4% udziałów w spółce Bankilo, która jest platformą wspierającą prosumentów, umożliwiającą im zawieranie transakcji między sobą. „Bank kilowatów” stanie się również alternatywnym dostawcą energii dla dowolnych konsumentów energii. Innowacyjny model biznesowy gdańskiego startupu wpisuje się w założenia strategii Sescom, w ramach której spółka zamierza rozwijać alternatywne źródła energii – w tym technologie wodorowe oraz integrować rozproszone środowisko małych producentów odnawialnych źródeł energii w jeden ekosystem.

Sescom z uwagą przygląda się rozwiązaniom jakie oferują innowacyjne startupy, szczególnie w sektorze nowych technologii i energii, które firma potencjalnie może przełożyć zarówno na funkcjonowanie swojej organizacji, ale również na biznesy klientów.

Startupy to firmy mocno skupione na osiągnięciu wyznaczonego celu, poddające w wątpliwość rzeczywistość i poszukujące nieszablonowych rozwiązań. Takie podejście jest wartościowe dla rozwoju biznesu i spójne z naszym. Udostępniając platformę transakcyjną i możliwość ofertowania, spółka Bankilo uzupełni nasze działania na rynku energetycznym, wesprze rozproszone inwestycje w wytwarzanie i magazynowanie energii. – Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.

Bankilo to startup, założony przez przedsiębiorców i specjalistów, głównie z rynku energetycznego i nieruchomościowego, który szybko rozwija koncepcję wsparcia dla prosumentów. Ambicje założycieli są już jasno określone: w przyszłości chcą być spółką obsługującą prosumentów i konsumentów energii, której wartością̨ będzie atrakcyjny cashflow i udział w bardzo dynamicznie rozwijającym się̨ rynku Transactive Energy.

Elektrolizer do produkcji wodoru i bank kilowatów

Firma Sescom od wielu lat skupia swoje zainteresowanie na technologii wodorowej. Jednym z osiągnięć spółki w tej dziedzinie było zaprojektowanie elektrolizera do produkcji wodoru, który zdaniem ekspertów jest szansą na rozwój i dekarbonizację transportu i energetyki grzewczej. Sescom w swojej autorskiej koncepcji HGaaS zamierza za pomocą elektrolizera pozyskiwać wodór podczas nadwyżek energetycznych z odnawialnych źródeł energii. Rozwijając projekt, spółka w styczniu podpisała list intencyjny z miastem Piła, w ramach którego ma przygotować instalację zapewniającą wodór do rozwoju zero emisyjnego transportu publicznego. Ponadto Sescom stworzy ekosystem, który połączy źródła produkcji wodoru, w którym Spółka Bankilo odegra ważną rolę.

Zgodnie ze strategią Spółki Wise Futurist 2030 Zarząd Sescom podjął decyzję o zainwestowaniu 500 tys. zł. w spółkę Bankilo, która uzupełni nasz program wodorowy poprzez agregację i sprzedaż zielonej energii do produkcji zielonego wodoru w naszych elektrolizerach. – Sławomir Halbryt, Prezes Sescom S.A.

Założyciele Bankilo są przekonani, że model biznesowy startupu idealnie wpisuje się w potrzeby projektów wodorowych Sescom oraz wpłynie na rozwój biznesu partnera.

Jesteśmy przekonani, że przyszła energetyka będzie zbudowana na różnorodnych, rozproszonych i odnawialnych źródłach energii oraz jej magazynowaniu, a transparentny rynek energii będzie dostępny dla wszystkich. Sescom widzi synergię swoich zamierzeń strategicznych z koncepcją Bankilo, na przykład w obszarze podnoszenia udziału zielonej energii w zużyciu w zarządzanych obiektach poprzez odbiór nadwyżek z instalacji prosumenckich, a także w obszarze wykorzystania wodoru w rozproszonym magazynowaniu energii. – Mirosław Bieliński, założyciel Bankilo

Innowacyjność platformy wykorzystującej obiecujący rynek energii

Bankilo to jedyna w Polsce platforma informatyczna oferująca wirtualny przepływ energii z miejsca jej wytworzenia do wskazanego miejsca jej zużycia. Oznacza to, że prosument będzie mógł wytworzoną energię sprzedać innym członkom społeczności, wymienić na energię dostępną w innym czasie lub zużyć na własne potrzeby w innym miejscu niż to, w którym została wytworzona. Takie rozwiązania umożliwia europejska dyrektywa RED 2, która znacznie powiększyła liczbę potencjalnych prosumentów, bo określa, że miejsce produkcji energii nie musi być tożsame z miejscem zużycia – w praktyce każdy konsument może być prosumentem, także ten, który nie ma własnego dachu.

W Polsce fotowoltaika per capita znajduje się̨ obecnie poniżej 1/10 poziomu europejskich liderów, u których inwestycje w OZE nadal rosną. Dlatego analizy wskazują, że liczba prosumentów klasycznych w Polsce może dojść z obecnych 400 tys. do 2-3 mln w 2030 roku. Ponadto spośród mieszkańców budynków wielorodzinnych wyłonią się tzw. prosumenci wirtualni, produkujący energię w innym miejscu niż we własnym domu. Szacujemy, że ich liczba w 2030 roku będzie 7-cyfrowa. – Mirosław Bieliński, założyciel Bankilo