Minister finansów na sesji MFW i Banku Światowego

Minister finansów na sesji MFW i Banku Światowego

O globalnych wyzwaniach stojących przed Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) i krajami członkowskimi dyskutowano podczas wiosennego spotkania gubernatorów MFW i Banku Światowego (BŚ), które odbyło się w Waszyngtonie w dniach 17-19 kwietnia br.

Minister finansów Mateusz Szczurek, jako gubernator Polski w MFW, uczestniczył w spotkaniach z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów należących do MFW. Podczas dyskusji w trakcje sesji plenarnej dyrektor zarządzająca MFW Christine Lagarde wymieniła Polskę jako jeden z zaledwie kilku jasnych punktów na gospodarczej mapie świata. Polska znalazła się tam dzięki sukcesom w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki fiskalnej i wdrażaniu reform strukturalnych.

Dodatkowo minister Szczurek odbył w Waszyngtonie wiele spotkań dwustronnych. Rozmawiał m.in. z zastępcą dyrektora zarządzającego MFW Davidem Liptonem, wiceprezesem Banku Światowego Laurą Tuck, z dyrektorem Departamentu Europejskiego MFW Paulem Thomsenem, odpowiedzialnym za programy pomocowe MFW m.in. dla krajów strefy euro i Ukrainy, sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią, głównym ekonomistą MFW Olivierem Blanchardem oraz ministrem finansów Ukrainy Natalią Jaresko.

Przy okazji sesji odbyło się również spotkanie polskiej konstytuanty MFW/BŚ z udziałem przedstawicieli jej pozostałych członków: Szwajcarii, Serbii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu. Wyzwania stojące przed konstytuantą były też tematem rozmów z prezesem banku centralnego Szwajcarii Thomasem Jordanem oraz ministrem finansów tego kraju Eveline Widmer-Schlumpf.

Mateusz Szczurek wygłosił ponadto na Uniwersytecie Georgetown wykład na temat bieżących ekonomicznych i politycznych wydarzeń w UE z perspektywy Polski.