Setanta ASI S.A. stawia na projekty globalne

GPW 2

Setanta ASI S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, będąca Grupą Kapitałową (Jednostką Inwestycyjną) skoncentrowaną na trzech obszarach: projektach globalnych, projektach lokalnych oraz nieruchomościach, liczy na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji w projekty mające realizować sprzedaż na rynkach zagranicznych. W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajdują się obecnie cztery takie spółki,  które posiadają bardzo duży potencjał wzrostowy.

Projekty globalne, obok projektów lokalnych i nieruchomości, stanowią jeden z trzech filarów działalności inwestycyjnej Setanta ASI S.A. Spółki te zostały bardzo wnikliwie wyselekcjonowane i realizują innowacyjne projekty w skali globalnej, a docelowo ich sprzedaż ma być skoncentrowana na rynkach zagranicznych. Strategia Emitenta zakłada, że podmioty te mają umożliwić osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przy odpowiednio podwyższonym poziomie ryzyka. Setanta ASI S.A. posiada aktualnie w swoim  portfelu inwestycyjnym cztery spółki o globalnym potencjale rozwoju: MODE S.A., Excelead S.A., PRIDE Gaming Sp. z o.o. oraz City Inspire S.A. Zdaniem Zarządu Setanta ASI S.A. wszystkie te projekty mają przed sobą ogromne perspektywy i za kilka lat mogą osiągnąć sukces w skali światowej.

„Dokonując wyboru projektów globalnych zwracaliśmy szczególną uwagę na ich skalowalność na rynkach zagranicznych. Wszystkie cztery spółki, czyli MODE S.A., Excelead S.A., PRIDE Gaming Sp. z o.o. oraz City Inspire S.A. taką cechę posiadają. Ponadto każda z nich ma zapewnioną kompetentną kadrę menadżerską. Aktualnie jedynym poważnym wyzwaniem dla tych spółek jest kwestia pozyskania odpowiedniego finansowania. Jako akcjonariusz i udziałowiec wspieramy spółki w tym zakresie. Ich dynamiczny rozwój może mieć bowiem znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość spółki Setanta.” – podkreśla Konrad Szwedziński, Członek Zarządu Spółki Setanta ASI S.A.

Jednym z najbardziej perspektywicznych podmiotów znajdujących się w portfelu Setanty jest Grupa City Inspire zajmująca się realizacją innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze e-turystyki i posiadająca dwa flagowe produkty – aplikację SaaS StayForLonger przeznaczoną dla hoteli oraz internetowe przewodniki dla turystów CityInspire.com. Spółka ma bardzo ambitne cele i chce stać się globalnym graczem w swojej niszy rynkowej. Obecnie City Inspire S.A. przeprowadza kampanię crowdfundingową na platformie beesfund.com, a pozyskane środki przeznaczy na zwiększenie sprzedaży na rynku w Polsce oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych, co przybliży ją do realizacji planów związanych z ekspansją międzynarodową. Spółka planuje także zadebiutować w drugiej połowie bieżącego roku na rynku NewConnect, dzięki czemu będzie w stanie wzmocnić rozpoznawalność swojej marki.

Ważnym aktywem w portfelu inwestycyjnym Setanta ASI S.A. jest Spółka MODE S.A. notowana na rynku NewConnect od marca 2012 r. Posiada ona niezwykle wysoki potencjał wzrostu, bowiem działa w niszy rynkowej i konsekwentnie umacnia swoją pozycję w branży. MODE S.A. to producent wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji obrotowych, które mogą w najbliższych latach stać się marketingowym standardem.

Spółki City Inspire i MODE są naszymi najbardziej obiecującymi spółkami portfelowymi. Podoba nam się to, że działają w niszach, w których nie mają znaczącej konkurencji         i jednocześnie dzięki swojemu doświadczeniu oraz bazie produktowej i rynkowym relacjom posiadają przewagę nad potencjalnymi naśladowcami. Zarząd City Inspire pracuje aktualnie nad rundami finansowymi, które mają zapewnić spółce niezbędne środki do skokowego zwiększenia sprzedaży. Natomiast spółka MODE z sukcesami koncentruje się na dostępnych dotacjach na badania i rozwój, dzięki którym ma szansę na dołączenie do globalnych liderów w jej segmencie.” – zakończył Konrad Szwedziński.

Zarząd Setanta ASI S.A. wiąże duże nadzieje z PRIDE Gaming, które działa w niezwykle perspektywicznej branży esportu i jest profesjonalną organizacją sportów elektronicznych oraz prowadzi m.in. drużynę Counter Strike: Global Offensive – Mistrzów Polskiej Ligi Esportowej, a także Zdobywców Pucharu Polski. Rynek esportu należy do najszybciej rozwijających się w Europie i stoi przed dobrymi perspektywami do dalszego dynamicznego wzrostu w kolejnych latach. PRIDE Gaming posiada niezbędne kompetencje, które mogą pozwolić na globalną ekspansję.

Natomiast Excelead S.A. jest autorem dwóch innowacyjnych narzędzi pro-sprzedażowych dla firm – Calltracker i Clientel. Konkurencja w tej branży jest niewielka, a grupa docelowa klientów bardzo szeroka, co stanowi o dużym potencjale tego projektu. Dzięki planowanej sprzedaży na rynkach zagranicznych Excelead S.A. zamierza zwielokrotnić przychody ze sprzedaży, a dynamika ich wzrostu w latach 2017-2019 ma wynieść zgodnie z szacunkami ponad 100% rocznie.

Setanta ASI S.A. w ramach segmentu projektów lokalnych posiada również w swoim portfelu inwestycyjnym akcje lub udziały w spółkach: Kantoris Sp. z o.o., Mennica Skarbowa S.A., XSystem S.A., Tax4u Sp. z o.o., Clean Energy Venture S.A. oraz Zachodniopomorski Zespół Elektrowni Sp. z o.o. Natomiast w segmencie nieruchomości prowadzonym przez Emitenta (usługi i niszowe inwestycje), który ma odpowiadać przede wszystkim za bezpieczeństwo portfela, funkcjonują dwa podmioty: Piaseczno Park Sp. z o.o. oraz Warsaw Properties Sp. z o.o. Pierwszy z nich przygotowuje realizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piasecznie. Z kolei Warsaw Properties Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług dla inwestorów prowadzących inwestycje na lokalnym rynku nieruchomości, przede wszystkim doradztwa przy wyszukiwaniu projektów inwestycyjnych, przeprowadzania transakcji, zarządzania nabytymi nieruchomościami, a także działalnością remontowo-wykończeniową.

W czerwcu 2017 roku Setanta ASI S.A. przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. Spółka złożyła również wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.