Sfinks chce zarządzać co najmniej 400 restauracjami

0
Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.
Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

Sfinks Polska w ramach realizacji strategii na lata 2017-2022 zamierza zbudować komplementarne portfolio ogólnopolskich marek gastronomicznych oraz znacznie zwiększyć skalę działania poprzez wzrost liczby zarządzanych lokali. Sieci będą rozwijane organicznie i dzięki akwizycjom. Grupa Sfinks planuje też istotnie zwiększyć rolę modelu franczyzowego, w którym w wyniku realizacji strategii ma działać około 70-90% lokali. Nastąpi także rozwój międzynarodowy sieci Sphinx na zasadzie masterfranczyzy w co najmniej trzech krajach. Spółka zakłada, że realizacja tych działań pozwoli na zbudowanie w przyszłości sieci liczącej minimum 400 restauracji.

– Naszym podstawowym celem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy, jednocześnie dbając o wysoki poziom zadowolenia klientów naszych sieci. Chcemy to osiągnąć poprzez stworzenie sieci różnorodnej pod względem rodzajów kuchni, oferty i potrzeb klienta, związanych z porą dnia, dniem tygodnia czy okazją jak spotkanie biznesowe, zabawa, podróż. Zróżnicowanie oferty ma też na celu zapewnienie dostępności cenowej i optymalne wykorzystanie lokali. Będziemy to realizować rozwijając się organicznie i jednocześnie pełniąc rolę konsolidatora rynku. Proces rozbudowy sieci został zapoczątkowany poprzez umowy dotyczące Fabryki Pizzy oraz marek Meta, Meta Disco i Funky Jim. Nasze działania akwizycyjne, zgodnie z nową strategią, na tym się jednak nie skończą – zapowiada Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

W celu realizacji strategii w latach 2017-2022 Sfinks planuje zmienić strukturę grupy. Sieciami gastronomicznymi, oprócz spółki-matki, mają także zarządzać spółki zależne lub powiązane, nad którymi zostanie zachowana kontrola. Rolą Sfinks Polska będzie jednocześnie wsparcie organizacyjne podmiotów grupy, tak by osiągać synergie, np. w zakresie zakupów, finansów i księgowości, poszukiwania i wynajmu lokali, pozyskiwania franczyzobiorców, zarządzania bazami danych etc.

Zmiany organizacyjne będą dotyczyły także sieci Sphinx. Docelowo mają w niej być jedynie restauracje o powierzchni 250-350 mkw. Jednocześnie część operatorskich restauracji z szyldem Sphinx ma być stopniowo przekształcanych na model franczyzowy. Takie przekształcenia mają zaowocować wyższym wynikiem EBITDA sieci Sphinx, głównie z powodu obniżenia kosztów pracy i kosztów spożywczych.

Z aktualnego portfolio grupy w segmencie casual dining znajdują się też sieci Chłopskie Jadło oraz WOOK. W przypadku tej pierwszej spółka w okresie objętym strategią założyła rozwinięcie sieci do kilkudziesięciu restauracji, w tym również w modelu franczyzowym. Z kolei w przypadku marki WOOK planowany jest rozwój głównie w dużych miastach z udziałem około 70% lokali franczyzowych. Wcześniej jednak koncept czekają zmiany w ofercie, do której zostanie wprowadzone m.in. sushi. Od grudnia 2016 r. nową marką casual dining w grupie Sfinks Polska jest, dzięki umowie masterfranczyzy, Fabryka Pizzy. Niebawem w ramach grupy Sfinks Polska mają powstać nowe restauracje pod tym szyldem.

Czytaj również:  Deloitte Liderem Doradztwa dla Zrównoważonego Rozwoju

Jednocześnie w najbliższych latach Sfinks będzie budować obecność w segmencie barów bistro na bazie marek Meta, Meta Disco i Funky Jim. Będą one rozwijane w ramach spółki zależnej Sfinks Polska, także w modelu franczyzowym. Oprócz tego Sfinks zamierza rozwijać sieć gastro pubów. Ta kategoria obecnie jest reprezentowana przez działający w Warszawie pub Bolek. Spółka przewiduje w ramach strategii rozbudowę w tym segmencie zarówno poprzez akwizycje, jak i organiczną. Dodatkowo rozwój gastro pubów i barów bistro umożliwi Sfinks Polska osiągnięcie synergii związanych z zakupem napojów alkoholowych i bezalkoholowych dla całej grupy.

Działania związane z realizacją strategii rozwoju w latach 2017-2022 mają być finansowane z wypracowanej przez grupę wolnej gotówki oraz przy wykorzystaniu dźwigni finansowej, a także ze środków franczyzobiorców. By zrealizować założone cele finansowe, spółka zamierza poprawić wskaźniki rentowności, przekształcić część sieci restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło w lokale franczyzowe oraz dostosować wysokość spłat rat kapitałowo-odsetkowych do założeń strategii. Jednocześnie Sfinks planuje wykorzystać finansowanie zewnętrzne (dłużne i kapitałowe) do rozwoju spółek grupy sieci i zmniejszyć udział zaangażowania środków własnych w inwestycje w lokale poprzez większe wykorzystanie tzw. „fit out”, czyli nakładów na przygotowanie restauracji poniesionych przez wynajmującego, na przykład centrum handlowe.

– Obecna strategia stawia nas w pozycji lepszego przygotowania do wyzwań, jakie niesie zmieniająca się sytuacja rynkowa i trendy w biznesie gastronomicznym. Oprócz tego mamy doświadczenie, know-how, zespół specjalistów, a także narzędzia, jak choćby skrojony pod potrzeby grupy system IT, by wykorzystać potencjał obecnych i przyszłych marek, a w efekcie zrealizować nadrzędny cel, jakim jest budowa wartości spółki – podsumowuje Sylwester Cacek.