Sfinks z 171,88 mln zł sprzedaży gastronomicznej po 11M23

Sylwester Cacek – Prezes Sfinks Polska
Sylwester Cacek - Prezes Sfinks Polska

Sprzedaż gastronomiczna wypracowana przez sieci należące do Sfinks Polska, Sphinx, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers, wzrosła o 10,5% w listopadzie 2023 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i osiągnęła wartość 14,75 mln PLN. W ujęciu narastającym w ciągu jedenastu miesięcy br. przychody gastronomiczne Sfinksa  wyniosły 171,88 mln PLN, co oznacza przyrost o 13% r/r.  Wzrosty te były wygenerowane przez mniejszą sieć restauracji niż rok wcześniej (75 vs 78). W przypadku porównywalnej sieci lokali, działających na koniec listopada 2023 i listopada 2022, przychody gastronomiczne Sfinksa wzrosły o  12,2% w ujęciu miesięcznym i 17,7% w ujęciu narastającym, tj. od stycznia do końca listopada 2023, osiągając odpowiednio wartości 14,26 mln zł i 168,63 mln zł.

– W wynikach sprzedażowych naszych sieci cały czas widoczny jest konsekwentny trend wzrostowy, mimo iż zarówno realizowane działania marketingowe, jak i podniesienie cen w menu wobec szalejącej inflacji w 2022 r. powodują, że baza porównawcza za miniony rok z miesiąca na miesiąc staje się coraz wyższa. W listopadzie, podobnie jak w całym 2023 roku, działaliśmy w warunkach mniejszej sieci, jednak systematycznie odbudowujemy skalę naszej działalności, otwierając kolejne lokale. Właśnie powstał nowy SPHINX w Poznaniu jako efekt współpracy z restauratorem, który zdecydował się na zmianę szyldu swojej restauracji na SPHINX i przyłączenie się do dużej sieci. Wkrótce na podobnych zasadach ruszy restauracja  w Opolu. Jeszcze w tym roku chcemy otworzyć trzy kolejne lokale, a następne otwarcia zaplanowane są już na pierwszy kwartał 2024 – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.