SimFabric szykuje się do ekspansji na rynek chiński

analizy forex raport

SimFabric SA, notowany na NewConnect wydawca i producenta gier wideo z Grupy PlayWay, zawarł umowę z Polską Agencją Handlu. W jej ramach do spółki trafi 200 tys. zł grantu na przygotowanie strategii wejścia na rynek chiński i pozyskanie tam pierwszych kontraktów. Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jednocześnie SimFabric rozwija strategię zrównoważonego rozwoju. W ostatnich tygodniach spółka poszerzyła działalność o gry mobilne oraz dedykowane wirtualnej rzeczywistości.

– Dynamizujemy swoją działalność na rynkach międzynarodowych. Azja, na czele z Chinami, jest największym rynkiem sprzedaży gier komputerowych i stanowi jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy w przyjętej strategii rozwoju. Powierzony nam przez Polską Agencję Handlu grant, umożliwi nam podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia współpracy m.in. z czołowym światowym koncernem wydawniczym Tencent. To właśnie z tą korporacją podpisaliśmy na targach ChinJoy w Szanghaju list intencyjny o współpracy na nasz czołowy tytuł ElectriX, w wersji dedykowanej na rynek chiński. Przyznany grant umożliwi nam przyspieszenie realizacji zapisów wynikających z listu – informuje Julia Leszczyńska, prezes Zarządu SimFabric S.A.

Grant będzie realizowany przez spółkę przez okres dziewięciu miesięcy. W tym czasie SimFabric przygotuje strategię wejścia spółki na czołowy rynek azjatycki i pozyskania pierwszych kontraktów z firmami z Chin.  Kwota grantu wynosi 200 tys. zł. Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

SimFabric konsekwentnie realizuje  strategię zrównoważonego rozwoju, która opiera się na pięciu głównych filarach. Spółka koncentruje się na produkcji własnych nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier, świadczeniu usług portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych oraz działalności badawczo-rozwojowej. Niedawno firma uruchomiła dwa nowe filary działalności, które realizuje w nowych spółkach zależnych – MobileFabric i VRFabric.

W sierpniu SimFabric zawało umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję. W wyniku transakcji do każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł. Pieniądze mają zostać przelane na konta firm nie później niż 24 października br. Po dokonaniu płatności, spółki zależne SimFabric są zobligowane do dopełnienia wszelkich czynności niezbędnych do wyemitowania w formie subskrypcji prywatnej wskazanej w umowie liczby akcji.