Skandynawia jednym z największych bezpośrednich inwestorów w Polsce

Agnieszka Kowalcze

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Foreign Direct Investment – FDI) jest jednym z najważniejszych impulsów pobudzających gospodarkę – napędza popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, podnosi produktywność firm i ich pracowników, zwiększa wynagrodzenia oraz obniża bezrobocie. FDI są też najlepszym nośnikiem nowych i wydajniejszych technologii, innowacji w kulturze korporacyjnej, a także najszybszym sposobem na włączanie krajowych firm do zglobalizowanej gospodarki.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza co roku do Polski napływało średnio 26 mld zł kapitału rocznie, obecna wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wynosi ponad 712 mld zł.

1 marca br. w Warszawie odbyło się spotkanie  w trakcie którego zaprezentowano raport pt.: „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu” przygotowany przez Polityka Insight, w którego tworzeniu wzięło udział 14 bilateralnych izb gospodarczych, w tym Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC).

Raport potwierdza, że firmy skandynawskie są jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce i stanowią trzecią pod względem liczebności grupę firm zagranicznych.

Firmy ze Skandynawii reprezentują ponad 8% wartości kapitału zagranicznego ogółem w Polsce. W naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 2 000 spółek z udziałem kapitału skandynawskiego. Obecność w Polsce pierwszych firm z tego regionu Europy sięga początków XX wieku, co oznacza, że niektóre firmy są nieprzerwanie obecne w naszym kraju od ponad 100 lat. W ciągu ostatnich 10 lat liczba zarejestrowanych spółek z udziałem kapitału skandynawskiego w Polsce wzrosła o 37%”, podkreśla Agnieszka Kowalcze, Dyrektor SPCC.

Kraje skandynawskie pozostają także w czołówce partnerów handlowych Polski, zarówno w kategoriach importu, jak i eksportu. Niezmiennie od kilku lat Skandynawia (kraje skandynawskie liczone razem)  utrzymuje się w pierwszej trójce kierunków polskiego eksportu (ok. 6-7% całości eksportu) i w pierwszej piątce kierunków polskiego importu (około 5-6% całości importu), po Niemczech, Chinach, Rosji i Włoszech. Biorąc pod uwagę handel tylko z krajami europejskimi, znaczenie rynków skandynawskich jako partnerów handlowych Polski jeszcze bardziej wzrasta. W 2015 roku wartość wzajemnej wymiany handlowej ze Skandynawią osiągnęła 20,9 mld EUR.

To, co istotnie wyróżnia państwa skandynawskie, zarówno w wymiarze globalnym, jak i na tle pozostałych gospodarek europejskich, to innowacyjność, wielokrotnie podkreślana w rozmaitych, międzynarodowych rankingach. Poziom zaangażowania w innowacyjność i aplikacja nowych rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym ściśle koreluje z poziomem konkurencyjności i stabilności skandynawskich gospodarek – jest także motorem rozwoju ekonomicznego.

Zaprezentowany na konferencji raport  uwzględnia najważniejsze dane dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, z podziałem na sektory, kierunki i ich skalę. W raporcie szczegółowo omówiono w jakim stopniu polskie firmy skorzystały na napływie inwestycji zagranicznych, a także  jaki był wkład inwestycji zagranicznych w rozwój gospodarczy naszego kraju. Opracowanie Polityki Insight rozważa również zyski, jakie polskiemu społeczeństwu przyniosła obecność zagranicznych firm.