Skarbiec TFI i JPMorgan Asset Management przekształcą ofertę funduszu parasolowego Skarbiec

0

Z dniem 1 grudnia 2017 roku, fundusz parasolowy działający dotychczas pod nazwą Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, zmieni nazwę na  Skarbiec – Global Funds SFIO. Wraz ze zmianą nazwy, zmodyfikowana zostanie również jego oferta. Wchodzące w skład funduszu trzy subfundusze będą kontynuowały swoje strategie inwestycyjne, polityka lokowania aktywów dwóch kolejnych zostanie zmieniona, a pozostałe trzy subfundusze ulegną likwidacji.

Partnerzy, Skarbiec TFI i JP Morgan Asset Management, po trwającej blisko 5 lat współpracy w zakresie tworzenia i zarządzania funduszem parasolowym Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, podjęli decyzję o przekształceniu wspólnej oferty inwestycyjnej.

Trzy subfundusze działające obecnie jako:

  • JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska
  • JPMorgan – Global High Yield Bond Fund Polska
  • JPMorgan – Global Income Fund Polska

zmienią nazwy na :

  • Skarbiec – Emerging Markets Opportunities
  • Skarbiec – Global High Yield Bond
  • Skarbiec – Global Income.

Produkty te będą realizowały swoje dotychczasowe strategie inwestycyjne, polegające na lokowaniu od 65 do 100 proc. aktywów w subfundusze zarządzane przez JP Morgan Asset Management, odpowiednio w JPM Emerging Markets Opportunities Fund, JPM Global High Yield Bond Fund oraz JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund.

Kolejne dwa subfundusze, z dniem 1 marca 2018 roku, zmienią nie tylko swoje nazwy ale również założenia polityki inwestycyjnej.  

JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska, będzie działał pod nową nazwą: Skarbiec – Global Select Equity. Strategia inwestycyjna subfunduszu będzie zakładała inwestowanie środków w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund, który jest jednym z najlepszych na świecie funduszy inwestujących w akcje na rynkach rozwiniętych.

Z kolei JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska, zmieni nazwę na Skarbiec – Global Bond Opportunities, a swoje aktywa będzie lokował w subfundusz JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Fundusz ten realizuje najlepsze pomysły inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji, wykorzystując aktywną alokację w różne segmenty obligacji.

Czytaj również:  Siła dolara amerykańskiego i lekka słabość euro

We wszystkich wyżej wymienionych subfunduszach nie ulegną zmianie pozostałe parametry, w tym maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.

– Po przeanalizowaniu obecnej oferty produktowej Skarbiec TFI i kierunków w jakich idzie rynek, uznaliśmy że optymalnym rozwiązaniem będzie oferowanie pięciu funduszy, lokujących środki w produkty zarządzane przez JPMorgan Asset Management. Wybrane fundusze, niektóre z nich o nieco zmodyfikowanych politykach inwestycyjnych, będą stanowiły, nie tylko ciekawe uzupełnienie naszej oferty, ale również doskonale wpiszą się w oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Postawiliśmy na dwa globalne rozwiązania obligacyjne, dwa globalne produkty akcyjne oraz jedno globalne narzędzie o charakterze multiassetowym. – komentuje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za sprzedaż oraz ofertę produktową Towarzystwa – Warto zaznaczyć, że wybrane przez nas rozwiązania wypadają bardzo dobrze na tle konkurentów pod względem osiąganych wyników. – dodaje.

Zgodnie z nową strategią współpracy, JP Morgan nadal będzie wspierał Skarbiec TFI w działaniach marketingowych, szkoleniowych i spotkaniach z klientami.