Skrajne oblicza bezpieczeństwa polskich dróg

samochód

Od 2021 roku bezpieczeństwo na drogach stało się priorytetem dla polskiego rządu. W ramach realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID), wprowadzano działania z trzech obszarów: inwestycji, zmian prawa i edukacji, co przełożyło się na poprawę standardów uczestnictwa w ruchu drogowym. Liczba wypadków w kraju stopniowo spada, a co za tym idzie – również ofiar śmiertelnych. W czerwcu tego roku Polska została nagrodzona w obszarze bezpieczeństwa drogowego w Europie, jednak czy rzeczywiście jest tak pewnie i obiecująco? Sytuację komentują eksperci autobaza.pl.

Dnia 20 czerwca 2023 roku Polska została uhonorowana Nagrodą Indeksu Bezpieczeństwa Drogowego przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). To pierwszy raz, kiedy zdobywamy wyróżnienie za redukcję liczby ofiar śmiertelnych. Tym samym wyprzedziliśmy ubiegłorocznego zwycięzcę – Litwę. W okresie lat 2012-2022 w Polsce wynik ten został zmniejszony o aż 47%, gdzie średnia Unii Europejskiej wyniosła 22%. Według raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za rok 2012 liczba śmierci wyniosła 3571 przypadków, a w 2022 roku – 1896. W związku z tym okres pomiarów ETSC Polska zakończyła z wynikiem 50 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców,  początkowo było ich aż 93. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo spadku Polska wciąż odznacza się mianem państwa z najwyższym wskaźnikiem. Najbezpieczniejszymi drogami w Europie cieszy się Norwegia, gdzie liczba ta wynosi 21, a w Szwecji – 22.

– ETSC zauważyło, że Polska wciąż powinna zwracać uwagę na limity prędkości, które są jeszcze zbyt wysokie. Maksymalna prędkość 140 km/h na autostradach jest najwyższą w UE poza niemieckimi drogami. Mimo to, eliminacja wyższych limitów prędkości nocnych w obszarach miejskich i wprowadzenie od 2021 roku stałego limitu 50 km/h zyskało aprobatę. Jest to dobry krok ku dalszym redukcjom liczby ofiar, ze względu na to, że nadmierna prędkość jest najczęstszą ich przyczyną – mówi Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zrealizowanych zostanie łącznie około 12 tys. zadań pogrupowanych w 1100 Programów Inwestycji, z czego zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury zostało już około 940. Zakończono już 335, a 287 jest w trakcie realizacji,  kolejnych 318 jest na etapie przetargu lub przygotowania.

Program skierowany jest na rozwinięcie i polepszenie jakości infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jak dotąd powstało ponad 65 km nowych chodników, ponad 30 km ścieżek rowerowo-pieszych czy 2136 oświetlonych przejść dla pieszych.

– Od 2012 roku największy spadek liczby śmierci odnotowano właśnie w 2022, czyli po rozpoczęciu Programu i wprowadzeniu pierwszych zmian w infrastrukturze ruchu drogowego. Miejsce miało wtedy 1896 śmierci, czyli o blisko 16% mniej niż w 2021. Podobną redukcję zauważono także w roku poprzedzającym innowacje, a więc w podsumowaniu za 2020. Było to 2491 śmierci, więc o blisko 14,5% mniej niż w roku poprzedzającym. Ogólna liczba wypadków zmalała o ponad 42% na przestrzeni tych 10 lat. W 2012 roku było ich w sumie 37 046, a w 2022 – 21 322. Niech ten spadek jednak nikogo nie zmyli, na podstawie ostatnich 3000 raportów historii pojazdu naszych klientów aż 42% sprawdzanych pojazdów okazało się mieć odnotowaną szkodę lub kolizję – dodaje Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.