Sławomir Jarosz z ABS Investment S.A. podsumowuje 2016 r.

0

2016 rok był bardzo udany dla najważniejszych spółek portfelowych ABS Investment S.A., wchodzących w skład tzw. „TOP10”. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zakończyła miniony rok zyskiem netto w wysokości 671 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 771 tys. zł, rozwijając przy tym segment doradczy oraz inwestycyjny. Z kolei spółka InBook S.A., w której ABS Investment S.A. posiada akcje stanowiące blisko 30% udziału w kapitale zakładowym, wypracowała w 2016 r. zysk netto na poziomie 26 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 4.350 tys. zł. Była to bardzo wyraźna poprawa wyników finansowych w ujęciu rdr. Poprzedni rok był również bardzo dobry dla spółki SferaNET S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące ponad 11% udziału w kapitale zakładowym, bowiem zakończyła go ona zyskiem EBITDA na poziomie 1.113 tys. zł oraz zyskiem netto w kwocie 302 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 4.509 tys. zł. Spółka przekroczyła w ten sposób podwyższone prognozy finansowe na 2016 r. W lutym br. SferaNET S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego zamierza wybudować sieć światłowodową (za wyjątkiem przyłączy do klientów) w powiecie bielskim oraz cieszyńskim o długości ok. 1.300 kilometrów. Szacowana wartość całego projektu sięga ok. 43,8 mln zł, a wnioskowana wartość dofinasowania wynosi 34,1 mln zł.

„Sytuację finansową w kluczowych spółkach dla ABS określiłbym jako bardzo dobrą. Uzyskane w 2016 roku wyniki oraz standing finansowy tych firm ukształtował się powyżej moich oczekiwań. W 2016 roku BBC wypracowało drugi raz z rzędu dobry wynik. Struktura wyniku pokazuje, że firma ewoluuje w ostatnich latach z firmy doradczej w kierunku firmy inwestycyjno-doradczej. Moim zdaniem jest to dobry kierunek. Na sumę bilansową 7,5 mln zł składają się głownie akcje i udziały oraz środki pieniężne, co powoduje ogromne bezpieczeństwo prowadzenia działalności, którego nie mają firmy typowo doradcze, funkcjonujące od zlecenia do zlecenia. Rok 2016 był również bardzo dobry dla firmy InBook, która umocniła swoją pozycję rynkową, zdywersyfikowała działalność i wypracowała dodatni wynik finansowy. SferaNET zasługuje na ogromną pochwałę za zrealizowanie bardzo ambitnych prognoz w 2016 roku oraz za złożenie już w tym roku bardzo pracochłonnego wniosku o dotację w kwocie 34,1 mln zł.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Faktury mogą być lepszą inwestycją niż obligacje. Rynek finansowy odpowiada na problemy z zatorami płatniczymi