Sławomir Komiński objął stanowisko dyrektora e-commerce grupy Komputronik

0
Wojciech Buczkowski
Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A.

Sławomir Komiński, pełniący do tej pory funkcję Prezesa Zarządu benchmark Sp. z o.o., objął nowo utworzone w strukturach Grupy Kapitałowej Komputronik stanowisko Dyrektora e-commerce. Do jego obowiązków będzie należał m.in.: nadzór nad sklepami internetowymi Komputronik.pl i Karen.pl oraz nadzór nad działaniem K24 International SRO (spółka zależna Komputronik), która rozwija sprzedaż na rynku czeskim i słowackim. Będzie również koordynował prace zespołu roboczego odpowiedzialnego za działania marketingowe, rozwój platform i systemów informatycznych.

Wraz z przebudową struktur odpowiedzialnych za rozwój e-commerce, Spółka wyznacza nowe cele rozwoju, m.in.: rozpoczęcie sprzedaży konsumenckiej na nowych rynkach Europy Zachodniej, pozyskiwanie dużych przedsiębiorstw jako partnerów, którzy skierują ofertę Komputronik do swoich pracowników; rozwój oferty o nowe branże i projekty e-commerce; uruchomienie sprzedaży poprzez urządzenia mobilne – zarówno dzięki dedykowanym aplikacjom iOS / Android / Windows Phone, jak i odpowiednio przygotowanej mobilnej wersji strony internetowej.

Sławomir Komiński jest magistrem socjologii UAM w Poznaniu, ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie marketingowe na rynku B2B na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest również absolwentem studiów Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Nottingham Trent University.

Przez większość swojej kariery zawodowej związany jest z branżą interaktywną i nowymi technologiami. Najpierw w firmie będącej operatorem serwisu aukcyjnego dla jednego z portali internetowych, później, od początku istnienia firmy, związany z giełdową Spółką One-2-One, która jest integratorem usług mobilnych i świadczy usługi związane z marketingiem mobilnym. W firmie tej przeszedł przez wszystkie szczeble związane z szeroko pojętym „tworzeniem biznesu” – od stanowiska business development menagera, poprzez dyrektora działu kluczowych klientów, aż do wiceprezesa zarządu. Pod koniec 2010 roku rozstał się z firmą One-2-One i poświęcił się działalności w branży winiarskiej. Od kwietnia 2012 roku związany jest z Grupą Kapitałową Komputronik, pełniąc funkcję prezesa zarządu Spółki Benchmark.pl. Do momentu wyłonienia jego następcy, będzie nadal sprawował tę funkcję.

Sławek pracuje w Grupie Kapitałowej Komputronik od kilku miesięcy i dał się poznać jako sprawny i bardzo dynamicznie działający menedżer. Sektor e-commerce to strategiczny obszar działania i dalszego rozwoju Spółki, dlatego też przed nowym szefem stoją bardzo ambitne cele. Obserwując jednak dotychczasową pracę Sławka, jego wiedzę i zaangażowanie, jestem przekonany, że doskonale sobie z tymi zadaniami poradzi. Życzę mu samych sukcesów – powiedział Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A.

Komputronik to organizacja, która z jednej strony posiada ugruntowaną i stabilną pozycję w branży, z drugiej zaś jest firmą elastyczną, zdolną do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Jest to też firma tworzona przez zespół młodych ludzi, entuzjastów i ekspertów z dziedziny IT, dobrze znających rynek i nowe technologie. Cieszę się, że Zarząd docenił moje zaangażowanie i kompetencje, które, mam nadzieję, będę mógł w jeszcze większym stopniu rozwijać, a przede wszystkim współuczestniczyć w procesie budowania sukcesu Spółki. Praktycznie całe moje życie zawodowe spędziłem w branży nowych technologii, najczęściej uczestnicząc w tworzeniu firm i projektów od podstaw, teraz przede mną nowe wyzwanie – dalsze rozwijanie i umacnianie pozycji Komputronika, nie tylko jako lidera, ale i kreatora trendów w handlu elektronicznym. To duże wyzwanie, ale szczerze powiem, że już nie mogę doczekać się pierwszych projektów – powiedział Sławomir Komiński, Dyrektor e-commerce w Grupie Kapitałowej Komputronik.