SoftBlue notuje 87 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale br.

Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA
Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA

SoftBlue SA, wypracowała prawie 4,8 mln zł przychodów netto w III kwartale br., co stanowi 87 proc. wzrost w stosunku do tożsamego okresu ubiegłego roku. W okresie styczeń-wrzesień Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 16,7 mln zł (+86% r/r), EBITDA 610 tys. zł, a zysk netto 449 tys. zł. Znacząca poprawa wyników finansowych jest konsekwencją realizacji bieżących projektów informatycznych.

– Wyniki jakie osiągnęliśmy w trzecim kwartale bieżącego roku pokazują, że zmierzamy z naszym rozwojem w odpowiednim kierunku. Zanotowaliśmy znacznie lepsze przychody, EBITDA oraz zysk netto niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Cieszę się, że obrana przez nas ścieżka rozwoju trzech kluczowych segmentów naszej działalności – software i hardware, rozwiązania IoT oraz telekomunikacja – przynosi oczekiwane rezultaty. –  powiedział Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

Osiągnięte wyniki finansowe w okresie lipiec-wrzesień br. są efektem realizacji bieżących projektów informatycznych. SoftBlue podpisało wiele umów dotyczących projektów IT zarówno w Polsce jak i za granicą. Spółka skupiła się również na rozwoju rozwiązań telekomunikacyjnych oraz IoT. Wysoka  sprzedaż w omawianym okresie (4,8 mln zł) przełożyła się na 308 tys. zł EBITDA oraz zysk netto na poziomie 245 tys. zł

W ostatnich miesiącach bardzo mocno postawiliśmy na dywersyfikację geograficzną, aby w tak trudnych czasach chronić nasz biznes przed rynkowymi zawirowaniami. W dalszym ciągu rozwijamy rozpoznawalność i sprzedaż systemu AirDron. Widzimy jak duże zainteresowanie tym rozwiązaniem wykazują polskie miasta, szczególnie w obliczu problemów z dostępnością jakościowego opału. Chcielibyśmy, aby AirDron zyskiwał również większą rozpoznawalność wśród odbiorców zagranicznych. – dodaje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

Spółka aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów technologicznych. SoftBlue posiada własne projekty takie jak AirDron, które komercjalizuje. Spółka oferuje również kompleksowe wsparcie merytoryczne wspomagające projektodawców naukowych w komercjalizacji ich przedsięwzięć. Strategią SoftBlue jest dalsze zwiększanie skali prowadzonego biznesu jak również ekspansja opracowywanych produktów oraz pomysłów na rynki zagraniczne. Spółka konsekwentnie realizuje politykę sprzedażową w zakresie umacniania pozycji na rynku telekomunikacyjnym.