Spada inflacja w Szwajcarii, kolejne obniżki stóp na horyzoncie

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

Szwajcarska inflacja w czerwcu spadła do 1,3 proc. wobec przewidywanych 1,4 proc. Jest to potwierdzenie polityki prowadzonej przez Szwajcarski Bank Centralny, który na ostatnich dwóch posiedzeniach obniżał stopy procentowe. Niższe stopy w Szwajcarii to dobra wiadomość dla kredytobiorców frankowych, ponieważ,z jednej strony, bezpośrednio obniżają raty ich kredytów (o 40-60 zł na każde 100 tys. zł), a z drugiej – wpływają na osłabienie franka.

Czerwcowa inflacja w Szwajcarii zaskoczyła analityków, spadając do poziomu 1,3 proc., kiedy spodziewano się 1,4 proc. Wcześniej, ceny wzrosły z poziomu 1 proc. w marcu do 1,4 proc. w maju. Teraz zaś ceny w gospodarce spadły (pomimo dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych o 0,25 p.p. dokonanych w marcu i czerwcu tego roku). W wyniku tych decyzji, oficjalna stopa procentowa spadła z 1,75 proc. do 1,25 proc. Dwie takie obniżki powodują spadek raty przeciętnego polskiego kredytu we franku o 40-60 zł na każde 100 tys. zł zaciągniętego kredytu.

Poziom 1,75 proc. stopy procentowej w Szwajcarii osiągnięto po serii podwyżek od czerwca 2022 do czerwca 2023 roku. Był to najwyższy poziom stóp od kryzysu 2008 roku, kiedy stopy wzrosły do 2,75 proc. W przypadku poprzednich cykli zmian stóp procentowych (w 2000/2002 oraz 2006/2008) ich spadki następowały tak samo szybko albo nawet szybciej niż wcześniejsze podwyżki. Tym razem jednak, cały czas pojawiają się obawy dotyczące uporczywej inflacji, która może rosnąć zarówno z powodu czynników lokalnych (rynek pracy, wzrost płac), jak i globalnych (deglobalizacja, ograniczenia w światowym handlu, niepewność geopolityczna). Ostatnio, szef Szwajcarskiego Banku Centralnego Thomas Jordan stwierdził, że czuje się spokojny, jeśli chodzi o postępy związane ze spadkiem inflacji. Analizy banku centralnego wskazują na spadek inflacji w średnim terminie do około 1 p.p. To oznaczałoby pole do kolejnych obniżek stóp procentowych w Szwajcarii.

Podejmując decyzje, Szwajcarski Bank Centralny nie ignoruje poczynań Europejskiego Banku Centralnego i FED. Druga obniżka stóp w Szwajcarii nastąpiła już po pierwszej obniżce w strefie euro. Na decyzje Szwajcarii będzie zatem wpływać dalsza ścieżka obniżek stóp w Europie i USA. Im więcej będzie obniżek, tym większa szansa na szybsze cięcie stóp w Szwajcarii. Jednak inflacja w strefie euro pozostaje prawie dwukrotnie wyższa – w czerwcu wyniosła 2,5 proc., stopa depozytowa EBC po obniżce wynosi 3,75 proc.

Niższe stopy procentowe niż w USA i strefie euro mogą wpływać na osłabienie franka szwajcarskiego. Trzeba jednak pamiętać, że frank jest postrzegany przez świat jako bezpieczna przystań w sytuacjach wzrostu napięcia, dlatego nigdy nie można wykluczyć jego nagłego umocnienia wynikającego ze wzrostu napięcia geopolitycznego. Obniżki stóp wywołały jednak osłabienie się franka wobec euro o 0,5 proc. Szwajcarska waluta osłabiała się ostatnio także wobec złotego: w ciągu ostatniego miesiąca – o 1,8 proc., a od początku roku – o 6,2 proc. (z 4,68 na 4,39 zł za franka). To znaczy, że o tyle dodatkowo spadły raty spłacane przez polskich kredytobiorców we franku.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce