Spadek inflacji hamuje

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

Inflacja w listopadzie spadła nieznacznie – do poziomu 6,5 proc. Spadki inflacji wyhamowują i w kolejnych miesiącach, inflacja może wzrosnąć. Jednocześnie cały czas obniża się realna wartość świadczeń socjalnych. 500 Plus jest dziś warte realnie tylko 334 zł, a jego wzrost od nowego roku to realna podwyżka tylko o 7 proc.

Według wstępnego odczytu GUS, inflacja w listopadzie wyniosła 6,5 proc. Oznacza to, że inflacja poszła w dół z poziomu 6,6 proc. r/r w październiku. Zgodnie z oczekiwaniami, spadek inflacji mocno spowolnił, więc w kolejnych miesiącach, inflacja powinna się ustabilizować na obecnym poziomie. Możemy mieć nawet do czynienia z jej wzrostem na początku przyszłego roku.

W listopadzie znacząco (bo aż o 8,8 proc. w stosunku do października) zdrożały paliwa. To efekt urealnienia cen po wyborach parlamentarnych, a także zwiększonych napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Cały czas drożeje też żywność – w ciągu ostatniego miesiąca – o 0,8 proc. Nieznacznie (bo o 0,1 proc.) obniżyły się natomiast ceny nośników energii. Miało na to wpływ m.in. wsteczne obniżenie cen energii dla części konsumentów.

Polscy inwestorzy coraz mniej obawiają się inflacji. Według badania Puls Inwestora Indywidualnego eToro, 32 proc. polskich inwestorów indywidualnych w ciągu najbliższych 3 miesięcy najbardziej obawia się o stan polskiej gospodarki. Drugim największym ryzykiem jest wysokość stóp procentowych (15 proc. odpowiedzi) a dopiero trzecią – inflacja, postrzegana jako największe zagrożenie przez 11 proc. inwestorów. Warto także zauważyć ostatnie mocne spadki inflacji w krajach strefy euro. W Niemczech inflacja w listopadzie spadła do poziomu 3,2 proc (z 3,8 proc. w październiku).  Podobnie w Hiszpanii inflacja wyniosła 3,2 proc. (3,5 proc. w październiku), choć rynek oczekiwał, że dojdzie do jej wzrostu.

Inflacja wpływa także na realną wartość świadczeń socjalnych. Świadczenie 500 Plus jest dziś warte już tylko 334 zł w cenach z początku programu, czyli kwietnia 2016 roku. Od nowego roku dojdzie do zmiany jego wysokości z 500 na 800 zł. Choć nominalnie świadczenie wzrasta o 60 proc., wzrost wyniesie tylko 7 proc., ponieważ przywrócenie realnej wartości świadczenia z 2016 roku wymagałoby obecnie wypłaty kwoty 748 zł.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce