Spadek optymizmu funduszy private equity

Katarzyna Sermanowicz-Giza

Niemal dwie trzecie przedstawicieli funduszy private equity z Europy Środkowej w najbliższym półroczu spodziewa się pogorszenia warunków ekonomicznych. A to z kolei może skutkować zmniejszeniem liczby transakcji na tym rynku. Jednocześnie 38 proc. z nich w ciągu najbliższych sześciu miesięcy jest gotowych dokonywać nowych zakupów. To najważniejsze wnioski płynące z najnowszej edycji badania „Central Europe Private Equity Confidence Survey” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Badanie udowodniło, że dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany na rynku oraz niepewność co do gospodarczego jutra mają znaczący wpływ na wskaźnik optymizmu wśród inwestorów reprezentujących fundusze private equity. Jeszcze pół roku temu wskazywał on poziom 101, by teraz spaść o 30 punktów do 71. Jest to trzeci najgorszy wynik w niemal dziesięcioletniej historii badania. „W ostatnich dwóch latach widzimy makroekonomiczną huśtawkę nastrojów. Podobnie zły wynik mieliśmy dokładnie rok temu, by potem dynamicznie odbić się od dna. Wydawało się, że optymizm z wiosny zostanie z nami na dłużej, ale niepewna sytuacja w strefie euro i brak jasnych perspektyw na wzrost spółek spowodowały spadek optymizmu inwestorów w kolejnych miesiącach” – tłumaczy Mark Jung, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte. Na to nałożyły się jeszcze malejące nadzieje co do ożywienia w niektórych krajach regionu jak Czechy czy Węgry, a także sygnały świadczące o spowolnieniu wzrostu gospodarczego w Polsce, na Słowacji i Rumunii.

Stąd też brak entuzjastów na rynku private equity. Sześciu na dziesięciu ankietowanych spodziewa się pogorszenia warunków gospodarczych, a pozostali są zdania, że nie ulegną one zmianie. Dla porównania jeszcze wiosną tego roku jedynie 9 proc. wyrażało pesymistyczne nastroje, a 23 proc. przewidywało nawet poprawę sytuacji. Czy obecne gorsze odczucia oznaczają, że na rynku private equity zapanuje zastój? Nic bardziej mylnego. Ok. 17 proc. respondentów zamierza skupić się na pozyskiwaniu nowych funduszy, co dowodzi, że w najbliższych latach zamierzają oni nasilić działalność inwestycyjną. Nie zabraknie kupujących, choć ich liczba znacznie zmalała w porównaniu z ostatnią falą badania. Teraz takie plany zadeklarowało 38 proc. (spadek o 21 pp.). Niemal 45 proc. respondentów zamierza w tym czasie skoncentrować się na zarządzaniu dotychczasowym portfelem (wiosną tego roku – 23 proc.). Trzy czwarte badanych jest zdania, że rozmiar dokonywanych transakcji będzie podobny jak pół roku wcześniej, a 66 proc. przewiduje, że aktywność na rynku będzie taka sama. Co piąty badany oczekuje wzrostu wydajności swoich inwestycji. Ostatnie półrocze pokazało, że na rynku private equity nie brakuje interesujących transakcji i to mimo trudniejszych warunków ekonomicznych. Największy fundusz działający w tym regionie Mid Europa Partners przejął firmę diagnostyki laboratoryjnej Alpha Medical Ventures, a Advent International zyskał kontrolę nad Eko Holding.

Przedstawiciele środkowoeuropejskich funduszy private equity z dużą dozą ostrożności podchodzą jednak do tego, co może wydarzyć się w gospodarce w ciągu najbliższych kilkudziesięciu tygodni. Dlatego aż ponad połowa z nich uważa, że w tym czasie w ich inwestycyjnym portfelu poziomy sprzedaży i kupna będą się równoważyć (wzrost o 14 pp.). 35 proc. wyraża zaś nadzieję, że jednak zakupi więcej (spadek o 24 pp). Niestety niemal pięciokrotnie wzrósł odsetek tych, którzy sądzą , że sprzedaż przeważy (14 proc. w porównaniu do 3 proc. z wiosny tego roku.). Eksperci Deloitte ostrzegają, że jeżeli sytuacja gospodarcza nadal pozostanie niepewna, te nastroje będą się jeszcze pogarszać. „Rynki potrzebują jakiegoś pozytywnego impulsu płynącego ze strefy euro, który spowoduje wzrost optymizmu. Ale jedno jest pewne, reprezentanci funduszy private equity nawet w trudnych czasach dążą do tworzenia wartościowych przedsiębiorstw. To powinno być pozytywnym sygnałem dla wzrostu gospodarczego” – mówi Katarzyna Sermanowicz-Giza, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.