KFK podpisał umowę na utworzenie nowego funduszu Experior Venture Fund (EVF) o kapitalizacji 80 mln PLN

0

Połowę kapitału zadeklarował KFK ze środków pochodzących ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), połowę zapewniają inwestorzy prywatni. Podmiotem zarządzającym Funduszem jest Experior Sp. z o.o. Sp. kom.

Experior Venture Fund zakłada szerokie spektrum inwestycyjne jeśli chodzi o branże, jednak będzie koncentrować się na projektach w fazie ekspansji i rozwoju. Możliwe są wspólne inwestycje z inwestorami zewnętrznymi. Zespół zainteresowany jest innowacyjnymi przedsiębiorstwami, posiadającymi wysokiej jakości kadrę zarządzającą, przedsiębiorstwami charakteryzującymi się dużym potencjałem wzrostu, działającymi na rynkach podlegających konsolidacji.

Strategia funduszu zakłada podejmowanie decyzji inwestycyjnych przede wszystkim na podstawie oceny potencjału kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa, modelu biznesowego, potencjału wzrostu branży, atrakcyjności warunków transakcji z punktu widzenia inwestorów funduszu. Inwestycje będą realizowane w trakcie 10-letniego horyzontu inwestycyjnego. Fundusz oraz podmiot zarządzający planują aktywnie wspierać spółki portfelowe swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zarządzający Funduszem mają rozległe wielosektorowe doświadczenie transakcyjne, wyniesione z bankowości inwestycyjnej i funduszy Private Equity, a także wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, mającej na celu podnoszenie wartości przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiej kompilacji doświadczenia będziemy w stanie wnieść wartość dodaną dla naszych przedsiębiorców i tym samym uzyskać atrakcyjne stopy zwrotu dla inwestorów Funduszu. Zdecydowaliśmy się na strategię inwestycyjną, która łączy w sobie minimalizację ryzyka i duży potencjał zwrotu. Nasze inwestycje będą dotyczyły finansowania ekspansji i rozwoju w zdywersyfikowanych branżach, w tym branżach uważanych za defensywne, ze szczególnym uwzględnieniem firm z wysoką barierą wejścia dla konkurencji – komentuje Marzena Bielecka, Partner Zarządzający Funduszu.

Umowa na utworzenie EVF jest kolejną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Do tej pory KFK, w ramach dotacji budżetu państwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz SPPW, w oparciu o podpisane umowy, zadeklarował wkłady do funduszy portfelowych w wysokości około 489 mln zł.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej udzielonej Polsce przez rząd Szwajcarii na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Na mocy umów międzynarodowych nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej otrzymały ponad 1,25 mld CHF. Szwajcaria przyznała Polsce największą część tych środków (ok. 489 mln CHF). Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, przy czym co najmniej 40% środków całego Programu przeznaczone jest dla czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Czytaj również:  HAWE TELEKOM wprowadza ofertę z zakresu Smart City. Spółka liczy na wzrost przychodów