Spółka ATAL wygenerowała ponad 48 mln zł zysku netto w Q1 2021 r.

Zbigniew Juroszek ATAL S.A.
Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

ATAL, ogólnopolski deweloper, po przekazaniu w pierwszym kwartale 2021 roku 794 lokali wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie aż 287,37 mln zł. To wynik o 55% wyższy niż przed rokiem. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 48,50 mln zł – wzrost o 117% rdr. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do marca wyniosła 22,8%. Marża netto wyniosła zaś 16,9%. Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży też może wynieść ok. 4 tys. lokali.

Bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku potwierdzają, że spółka kontynuuje dotychczasowy dynamiczny rozwój. Spółka korzysta z efektu skali, który wypracowała przez wzrost organiczny w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce. Warto odnotować, że zwiększamy marżowość projektów. Odnotowana do tej pory sprzedaż, jak i wydania są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami. Wysoki popyt oraz zdolności operacyjne spółki stwarzają możliwość osiągnięcia w tym roku rekordowego poziomu kontraktacji. Co więcej, nasz tegoroczny potencjał wydań wskazuje, że pobijemy kolejny rekord, przekazując więcej mieszkań niż w 2020 roku. – mówi Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

W pierwszym kwartale 2021 roku ATAL przekazał 794 lokale, co oznacza wzrost o 67,9% rok do roku (473). Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (281), Łodzi (167) i aglomeracji śląskiej (140). Kontraktacja lokali w pierwszym kwartale roku była bardzo wysoka – ATAL znalazł klientów dla 848 lokali, a ponadto tylko w kwietniu br. podpisano 415 umów deweloperskich – co stanowi rekordowy miesięczny wynik w historii spółki. Sprzedaż od stycznia do marca była o 14,29% wyższa niż przed rokiem, kiedy to w analogicznym okresie plasowała się na poziomie 742 lokali. Spółka zakłada, że przy dobrym popycie kontraktacja w 2021 roku może wynieść nawet 4 tys. lokali.

Od początku 2021 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 5 projektów z 1174 lokalami – Francuska Park etapy VI i VII w Katowicach, warszawskie Osiedle Poematu, Zacisze Marcelin w Poznaniu oraz Bursztynową Zatokę w Gdańsku. Na koniec marca br. oferta dewelopera obejmowała 4 271 lokali.

W I kw. 2021 roku ATAL pozyskał 2 nowe grunty inwestycyjne w Katowicach i Poznaniu. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to 648 złotych, co jest potwierdzeniem realizacji racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Zakupione tereny pozwolą na realizację 80 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki obejmuje ponad milion mkw. PUM, co w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.

ATAL jest spółką dywidendową. Zarząd w marcu br. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 80% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostałą część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Od początku obecności ATAL na GPW łączna kwota wypłaconej (i planowanej) dywidendy to 524 mln zł.