Spółka Transition Technologies MS S.A. (TTMS) przejmuje 56% akcji spółki z Danii – ConCor

Sebastian Sokołowski, CEO TTMS (1)
Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Spółka Transition Technologies MS S.A. (TTMS) – szybko rosnący dostawca nowoczesnego outsourcingu IT dla renomowanych światowych firm podpisała umowę zakupu 56% akcji w duńskiej spółce ConCor A/S, uznanego dostawcy outsourcingu IT w Skandynawii, posiadającego 19-letnie doświadczenie na rynku. Nabycie pakietu większościowego wpisuje się w strategię TTMS w obszarze rozbudowy międzynarodowej sieci sprzedaży. W opinii Zarządu transakcja umożliwi wzmocnienie obecności TTMS na rynku duńskim oraz w pozostałych państwach skandynawskich. Transakcja finansowana jest ze środków własnych TTMS. Do końca 2021 r. TTMS planuje ofertę publiczną i debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Istniejąca od 2002 r. spółka ConCor ma ugruntowaną pozycję w Danii, a jej przychody w 2020 roku wyniosły około 3,5 mln EUR. Firma specjalizuje się w sprzedaży usług IT dla dużych i średnich firm w regionie i jest wieloletnim partnerem technologicznym firmy Salesforce oraz ekspertem w zakresie metodyki Agile: Scaled Agile Framework (SAFe), pozwalającej na wydajne zarządzanie pracą zespołów w dużych organizacjach. ConCor wpisuje się w strategię rozwoju TTMS w obszarze akwizycji zagranicznych. Model biznesowy spółki jest zgodny ze sposobem działania TTMS, a profil technologiczny pokrywa się z jego kluczowymi kompetencjami. Duży popyt na nowoczesny outsourcing IT w Danii tworzy szansę na rozwój dla tego rodzaju inicjatyw.

Usługi świadczone wspólnie przez TTMS i ConCor będą oparte o near-shoring z Polski (czyli outsourcingu usług do rejonów zbliżonych geograficznie i kulturowo) w ramach efektywnie współpracujących zespołów polsko-duńskich.

W transakcji doradzała kancelaria prawna Sawaryn i Partnerzy.

Transakcja z ConCor A/S to ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Dzięki przejęciu i wykorzystaniu zidentyfikowanych efektów synergii chcemy budować naszą pozycję nie tylko w Danii, ale również na pozostałych, istotnych dla nas rynkach skandynawskich. Zapotrzebowanie na kompetencje TTMS i ConCor oceniamy jako bardzo duże. Skandynawia to miejsce działalności wielu międzynarodowych korporacji i potencjalnie ciekawych projektów dla nas. ConCor ma wieloletnie doświadczenie w branży IT, doskonale zna lokalny rynek, jego specyfikę i kulturę pracy. Z kolei TTMS utrzymuje szybki wzrost liczby nowo zatrudnionych osób. Oceniamy, że wspólnie jesteśmy w stanie dotrzeć do znacznie większej liczby klientów, wzmocnić naszą markę, jak również pozyskać więcej wysokomarżowych projektów. Duńska spółka to atrakcyjny gracz, bez zadłużenia, z kompetencjami, które w znacznym stopniu pokrywają się z naszymi. Chcemy, by ConCor był naszym oknem na tamtejsze rynki. Transakcja przybliży nas także do realizacji celu, którym jest zdobycie pozycji globalnego dostawcy usług IT – mówi Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Potencjał zagranicznych rynków

Skandynawia, kraje nordyckie wraz krajami DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz Wielką Brytanią, to kluczowe regiony, w których TTMS dąży do zwiększenia skali swojego biznesu w Europie.

Poza Europą TTMS rozwija się również w Malezji, gdzie poprzez spółkę córkę dociera na rynek azjatycki i australijski. Zagraniczne przedstawicielstwa Grupy znajdują się w USA (San Francisco i Tampa), Austrii i Singapurze. TTMS posiada także status Centrum R&D na terenie Francji, co jest efektem długoletniej współpracy z jednym z największych klientów z sektora przemysłowego, firmą Schneider Electric.