Spółka Value4Capital zainwestuje 200 mln euro w spółki z branży usługowej. Start nowego funduszu już w 2016 roku

Jacek Pogonowski

Spółka Value4Capital rozpoczęła formowanie nowego funduszu, którego docelowy kapitał wyniesie 200 mln euro. Pierwsze inwestycje planowane są już w przyszłym roku. Przedmiotem zainteresowania spółki są głównie firmy usługowe działające w dynamicznie rosnących sektorach. Pozwoli to na konsolidację rynku oraz szybkie osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

– W chwili obecnej rozpoczęliśmy zbieranie i formowanie nowego funduszu na Polskę. Będzie on docelowo miał około 200 mln euro, czyli będzie zbliżonej wielkości do tego, którym dysponujemy obecnie – mówi Jacek Pogonowski, partner w Value4Capital.

Nowy fundusz ma inwestować głównie w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym celem inwestycji będą spółki usługowe działające w sektorach o dużym potencjale wzrostu.

– Chcemy zakończyć pierwszy etap zbierania funduszu w I kw. przyszłego roku. Przyszły rok to będzie, mam nadzieję, pierwszy pełny rok, w którym będziemy inwestować już także z nowego funduszu – informuje rozmówca Newserii Inwestor.

Fundusz prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma spółkami, które mogą stanowić potencjalny cel inwestycji. Mowa jest o firmach usługowych. Na obecnym etapie jest jednak za wcześnie na ujawnianie szczegółów dotyczących planowanych transakcji.

– Analizujemy różne spółki, różne rynki, różne typy usług. Pewnie będziemy chcieli kontynuować [dotychczasowy trend] i szukać firm chociażby w usługach medycznych, ale nie tylko. To mogą być usługi B2B, to mogą być usługi B2C – wyjaśnia ekspert.

Potencjalne spektrum spółek, którymi zainteresowany jest fundusz Value4Capital, jest dość szerokie. W opinii Jacka Pogonowskiego atrakcyjnie wyglądają takie przedsiębiorstwa, na bazie których łatwo można skonsolidować dany segment rynku i w dość szybkim czasie osiągnąć wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

– Patrzymy na większość możliwości inwestycyjnych, niemniej jednak nasza specjalizacja, historia naszego funduszu i portfel, który mamy, świadczy wyraźnie, że mamy pewną słabość do sektorów usługowych – mówi partner w Value4Capital.

Na liście zakończonych inwestycji funduszu znajdują się między innymi takie spółki, jak telekomunikacyjny Emitel, sieć piekarni franczyzowych Fornetti czy broker reklamowy CR Media. Aktualnie spółka w swoim portfelu posiada takie firmy, jak Konsalnet oraz działający w Rumunii MedLife. W portfolio inwestycyjnym Value4Capital do niedawna znajdował się także największy polski dostawca usług hostingowych Home.pl. Zarząd funduszu postanowił jednak zrealizować zysk z inwestycji i zaoferował udziały spółce zależnej niemieckiego United Internet. Wartość transakcji wyniosła ponad 155 mln euro, a jej finalizacja ma nastąpić jesienią.

– Jesteśmy zaangażowani w regionie poprzez ostatni fundusz, którym teraz zarządzamy, Value4Capital. Kwotą, którą dysponujemy, którą inwestujemy, jest 150 mln euro. Inwestycje poczyniliśmy głównie w Polsce – wyjaśnia Jacek Pogonowski, partner w Value4Capital. – Co do branż praktycznie wszystkie te spółki to spółki usługowe. Fundusz w ogóle specjalizuje się w inwestycjach w spółki, które świadczą usługi różnego typu, B2B, B2C i to jest nasza domena działania.