Spór o dopłaty do autobusowych biletów ulgowych

Małe firmy transportowe domagają się likwidacji dopłat przez państwo do autobusowych biletów ulgowych, szczególnie dotyczy to Polskiego Busa. Dla konkurencji rynkowej byłoby złe, gdyby ministrowie decydowali arbitralnie, która firma powinna takie dopłaty otrzymywać.
– Strategia przygotowana przez wicepremiera Morawieckiego mówi o poprawie dostępności transportowej kraju, a taki arbitraryzm byłby tego zaprzeczeniem – mówi Rafał Trzeciakowski z FOR.