Rozliczanie kosztów punktem spornym między centrami handlowymi a najemcami

0
53375007d5_619628359-PRCH-praktyki

CEO Magazyn Polska

Przedstawiciele centrów handlowych pracują nad dobrymi praktykami dotyczącymi wynajmu powierzchni przez sieci handlowe. Nieprecyzyjne określenie rozliczania kosztów wspólnych może prowadzić do konfliktów między zarządzającym centrum handlowym a najemcą, a co za tym idzie – może skutkować stratami dla obu stron.

Podstawowym warunkiem owocnej współpracy pomiędzy właścicielem, zarządcą centrum handlowego a jego najemcą jest sukces sprzedażowy – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Radosław Knap, dyrektor operacyjny Polskiej Rady Centrów Handlowych. –  Przyjęcie i stosowanie dobrych praktyk w zakresie transparentnego rozliczania kosztów wspólnych jest kluczem do zdrowych relacji pomiędzy stronami rynku. Zazwyczaj w sytuacji kiedy właściciel centrum i najemcy są zadowoleni z osiąganych obrotów, kwestie te nie są głównym tematem rozmów, ale stanowią podstawę współpracy. Diabeł tkwi w szczegółach, a tych w umowie między zarządcą a najemcą jest bardzo dużo.

Fundamentem wypracowania dobrej współpracy pomiędzy zarządcą a najemcą jest przede wszystkim zrozumienie wspólnego interesu, którym jest sprawnie działające centrum handlowe, czyli takie, które notuje wzrost odpowiedzialności i obrotów najemców. Interes obydwu stron, najemców i zarządców, jest tożsamy i jest to baza do budowania partnerskich relacji opartych na dialogu, współpracy i cyklicznych spotkaniach – mówi Justyna Kur, dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami w Apsys Polska.

Podstawą jest dobra komunikacja, która pozwoli stronom dojść do porozumienia i sprawnie współpracować przy realizacji umowy najmu. Jak podkreśla Justyna Kur, zarządca musi pamiętać o tym, że najemca jest jego partnerem w biznesie. Z drugiej strony najemca musi mieć świadomość tego, że zarządca ma zdecydowanie szersze spojrzenie na centrum handlowe niż on, z perspektywy pojedynczego sklepu.

Najważniejszym aspektem, który często staje się kością niezgody, jest kwestia płatności, czynszu oraz rozliczania kosztów eksploatacyjnych. Sklepy płacą bowiem nie tylko za wynajętą powierzchnię, lecz także za media, ochronę i sprzątanie, a także marketing, ubezpieczenie budynku czy opłaty publiczno-prawne.

Czytaj również:  Euler Hermes: W 2020 roku w aż 4 na 5 krajów wzrośnie liczba niewypłacalnych firm

Bardzo ważnym elementem są zapisy mówiące o sposobach rozliczania kosztów eksploatacyjnych, istotne jest to, by najemca miał świadomość, jakie pozycje wchodzą w skład kosztów wspólnych i za co będzie ponosił opłaty – mówi Seweryna Afanasjew, członek zarządu organizacji branżowej RICS Polska.

Na polskim rynku brakuje jednoznacznych regulacji w tym zakresie. Stowarzyszenie, jakim jest Polska Rada Centrów Handlowych, trzy lata temu wypracowywało Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie umów najmu, którym posiłkuje się część uczestników tego rynku i chce kontynuować misję w tym zakresie poprzez korzystanie ze sprawdzonych wzorców. Teraz polski oddział międzynarodowego stowarzyszenia RICS zapowiada, że przygotuje dostosowane do lokalnego rynku standardy, które obowiązują już na świecie.

RICS opracowuje globalnie standardy dotyczące rozliczania i zarządzania kosztami eksploatacyjnymi w budynkach komercyjnych i mieszkaniowych. W tym roku będziemy je wdrażać – zwraca uwagę Seweryna Afanasjew. – Polski rynek nieruchomości staje się coraz bardziej dojrzały. Wszystkie strony rynku, zarówno deweloperzy, właściciele nieruchomości, jak i najemcy oczekują, że standardy usług świadczonych przez firmy istniejące na tym rynku będą na coraz wyższym poziomie. Żeby to było możliwe, potrzebne są standardy – zwraca uwagę Seweryna Afanasjew.

O korzyściach ze standaryzacji, które mają wpływ na uregulowanie relacji pomiędzy najemcami i zarządzającymi centrami handlowymi, członkowie RICS i PRCH zamierzają dyskutować podczas paneli towarzyszących branżowym targom ReDI, które odbędą się w dniach 10-11 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.