Spotkanie ministrów rolnictwa 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

0
Fot. Wiceminister Zofia Szalczyk podczas spotkania ministrów rolnictwa w Sofii
Fot. Wiceminister Zofia Szalczyk podczas spotkania ministrów rolnictwa w Sofii

Podsekretarz Stanu Zofia Szalczyk wzięła udział w spotkaniu ministrów rolnictwa 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, które odbyło się w Sofii.

Fot. Wiceminister Zofia Szalczyk podczas spotkania ministrów rolnictwa w Sofii
Fot. Wiceminister Zofia Szalczyk podczas spotkania ministrów rolnictwa w Sofii

Program wizyty obejmował ponadto inaugurację Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Współpracy Rolnej między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej (poprzez podpisanie Podstawowych zasad ustanowienia i działania Stowarzyszania na rzecz promocji współpracy w dziedzinie rolnictwa między Chinami i EŚW) oraz udział w obradach Forum Rolnego i Inwestycyjnego.

Podczas spotkania ministrów podsekretarz stanu Z. Szalczyk wyraziła oczekiwanie, że działalność Stowarzyszenia przyczyni się do wzrostu wymiany handlowej, na miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań wszystkich 17 krajów biorących udział w inicjatywie. Podkreśliła, że kluczowe znaczenie ma identyfikacja barier w handlu i współpraca w ich eliminowaniu. Polska, która ma bardzo duży potencjał produkcyjny sektora rolno-spożywczego przy rozbudowanym, stale doskonalonym systemie kontroli jakości, oferując żywność bardzo wysokiej jakości, jest zainteresowana zwiększeniem eksportu na rynek chiński, a co za tym idzie – zmniejszeniem dysproporcji w bilansie handlowym z Chinami.

Wiceminister Szalczyk kontynuowała wypowiedź dotyczącą możliwości zwiększenia eksportu rolno-spożywczego na rynek chiński podczas Forum Rolnego i Inwestycyjnego. Po pierwsze, podkreśliła znaczenie równowagi w wymianie handlowej i zainteresowanie strony polskiej zwiększeniem eksportu na rynek chiński, charakteryzując polski potencjał eksportowy pod względem asortymentu i jakości. Po drugie, skupiła się na uwarunkowaniach wymiany, tj. jakości produktów, usuwaniu barier administracyjnych, znajomości potrzeb partnerów oraz promocji. W tym kontekście szczególne  istotne jest zakończenie procedur dotyczących dostępu do rynku chińskiego oraz promocja europejskiej marki na rynku chińskim.