Sprawdź, która umowa o pracę ci się należy

Umowa o dzieło – kto i na jakich warunkach może od niej odstąpić?

Pracodawca nie powinien narzucać rodzaju umowy o pracę. Niestety, pracownik zazwyczaj jest słabszą stroną stosunku pracy.

Umowę na czas określony można otrzymać dwukrotnie. Trzecia umowa zgodnie z prawem musi być zawarta na czas nieokreślony, bez względu na wolę pracodawcy. Ale uwaga! Pomiędzy wygaśnięciem jednej umowy a podpisaniem kolejnej nie może minąć miesiąc. Niestety, pracodawcy, aby obejść przepis, zawierają długoterminowe umowy na czas określony albo przedłużają okres między zakończeniem jednej umowy a zawarciem kolejnej do ponad 30 dni – mówi serwisowi infoWire.pl Marta Kosakowska, aplikant adwokacki z TGC Corporate Lawyers.

Umowa na czas określony podpisana minimalnie na okres 6 miesięcy może zostać wypowiedziana, gdy zawiera taką klauzulę. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Pracodawca nie ma obowiązku uzasadnić wypowiedzenia, a pracownik może domagać się jedynie odszkodowania. W przypadku umowy na czas nieokreślony wypowiedzenie musi być uzasadnione. „Bezpodstawnie wypowiedziana umowa pozwala pracownikowi domagać się odszkodowania, przywrócenia do pracy lub uznania wypowiedzenia za niebyłe”– wyjaśnia prawniczka.

W Polsce obowiązują 4 rodzaje umów o pracę: na czas nieokreślony, określony, wykonania określonej pracy oraz zastępstwa pracownika. Wszystkie te umowy mogą być poprzedzone umową na okres próbny, który wynosi maksymalnie 3 miesiące.