Sprzedaż deweloperów giełdowych w III kw. na fali odreagowania lockdownu

Zdjęcie Jarosław Jędrzyński
Jarosław Jędrzyński, ekspert

W III kwartale br. statystyki sprzedażowe mieszkaniowych deweloperów giełdowych odrobiły straty po lockdownie i niemalże wyrównały wynik w relacji rok do roku. Bez wątpienia to nadspodziewanie dobry rezultat, mający jednak wszelkie znamiona typowego odreagowania wiosennej blokady gospodarki. Pytanie, na ile tego typu odbicie jest rozstrzygające w kwestii rozwoju koniunktury w bliższej i dalszej perspektywie.

W III kw. sprzedaż na wyraźnym plusie

W trzecim tegorocznym kwartale giełdowi deweloperzy mieszkaniowi zakomunikowali w swoich raportach spodziewany po wiosennym załamaniu progres kontraktacji nowych mieszkań, choć trzeba przyznać, że w skali, której raczej trudno było oczekiwać. Tym samym znaczącą poprawę zanotowały zarówno dane kwartalne, jak i te liczone za 9 miesięcy bieżącego roku.

I tak łączny wynik sprzedaży mieszkań przez 16-kę notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych branżowych tuzów wyniósł w minionym kwartale bez mała 6 tys. lokali, a więc zaledwie 2,4 proc. mniej licząc rok do roku. Z kolei od stycznia do września br. prezentowana grupa spółek zakontraktowała 15,9 tys. mieszkań, co oznacza wynik gorszy od zanotowanego w analogicznym okresie 2019 roku o równe 9 procent.

Spółka 3Q2020 3Q2019 zmiana r/r 1-3Q2020 1-3Q2019 zmiana r/r
Archicom 341 412 -17,2% 854 1167 -26,8%
Atal 801 689 16,3% 2083 2305 -9,6%
Budimex Nieruchomości 383 555 -31,0% 1199 1286 -6,8%
CNT 40 90 -55,6% 115 246 -53,3%
Develia 358 310 15,5% 781 928 -15,8%
Dom Development 995 937 6,0% 2626 2699 -3,0%
Echo Investment 450 295 52,5% 1103 939 17,5%
Inpro 193 220 -12,0% 474 584 -18,8%
J.W. Construction* 160 249 -35,7% 500 737 32,2%
Lokum Deweloper 206 64 221,9% 294 235 25,1%
Marvipol 160 198 -19,2% 384 725 -47,0%
Murapol 655 672 -2,5% 2140 1902 12,5%
Robyg 606 776 -21,9% 1401 1853 -24,0%
Ronson Development 235 160 47,0% 661 505 30,9%
Victoria Dom 318 384 -17,2% 1166 1129 3,3%
Wikana 35 69 -49,3% 111 228 -51,3%
Suma 5936 6080 -2,4% 15892 17468 -9,0%

Zestawienie sprzedaży mieszkaniowych deweloperów giełdowych (rynek główny i Catalyst) w III kw. oraz I-III kw. 2020r. vs. III kw. oraz I-III kw. 2019r.

* razem umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży oraz płatne rezerwacje

Opracowanie: RynekPierwotny.pl na podst. raportów spółek

Po raz kolejny uwagę zwraca doskonała kondycja sprzedażowa w III kw. największych spółek deweloperskich, takich jak Atal, Dom Development, Murapol czy Echo Investment. Świetny wynik zakomunikowały poza tym Ronson, Lokum i Develia. Biorąc jednak pod uwagę bezprecedensową sytuację gospodarczo-społeczną wywołaną pandemią Covid-19, nawet wynik kwartalny gorszy rok do roku o kilkanaście procent czy nawet w granicach jednej piątej, tak jak ma to miejsce w przypadku większości pozostałej stawki spółek, należy ocenić bardzo pozytywnie.

W sumie wyniki sprzedaży deweloperów giełdowych w III kw. wypadły nadspodziewanie dobre. W decydującym stopniu wynika to z odłożonego popytu kwartału drugiego, kiedy to lockdown w dużym stopniu sparaliżował rynek pod względem transakcyjnym. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że spora część czy nawet większość zdecydowanych wówczas na kupno mieszkania nie odłożyła decyzji na bliżej nieokreśloną przyszłość, ale na tę najbliższą, świadczy o rynku i jego perspektywach jak najlepiej.

Do tego rezultat w okolicach zera licząc kwartalnie rok do roku i jednocyfrowy regres za 3 kwartały, to sygnał, że kryzysu z prawdziwego zdarzenia póki co na mieszkaniowym rynku pierwotnym nie ma. Można jednak już mówić o zdecydowanych sygnałach rozwijającego się cyklicznego spowolnienia, którego perspektywa raczej nie zapowiada się na krótkoterminową. Kwestią jest tylko sposób rozwinięcia dekoniunktury, od przewidywanego dziś bardzo łagodnego do nawet gwałtownego załamania, gdyby jednak pandemia wymknęła się spod kontroli dokonując poważniejszego spustoszenia w gospodarczych statystykach.

Wygląda na to, że wiarygodnych danych do oceny stanu koniunktury pierwotnego segmentu krajowej mieszkaniówki dostarczą dopiero statystyki sprzedażowe obecnego kwartału. Zazwyczaj końcówka roku dla deweloperów jest okresem sprzedażowych żniw. Bardzo trudno będzie jednak podtrzymać im tę tradycję w aktualnej sytuacji gospodarczej, a co za tym idzie, utrzymać jednocyfrowy spadek kontraktacji w roku bieżącym.

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl