Sprzedaż Grupy Magellan w pierwszym półroczu 2015 roku

0

Grupa Kapitałowa Magellan – międzynarodowa instytucja na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych – zamknęła pierwsze półrocze 2015 roku z dobrymi wynikami sprzedażowymi.

Od stycznia do czerwca br. Grupa podpisała umowy o łącznej wartości 983,4 mln zł. Wartość kontraktacji wzrosła o 59,1 mln zł, tj. o 6% w stosunku do 6 miesięcy 2014 roku. W pierwszym półroczu 2015 wartość kontraktacji bilansowej* Grupy Kapitałowej Magellan wyniosła 671 mln zł i była wyższa o 64,4 mln zł, tj. o 11% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa* w okresie 6 miesięcy 2015 roku wynosiła 312,4 mln zł i była niższa o 2% od kontraktacji okresu porównywalnego.

W drugim kwartale 2015 roku kontraktacja bilansowa Grupy miała wartość 361,1 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku. Wartość kontraktacji bilansowej IIQ 2015 była o 17% wyższa w stosunku do jej wartości w IQ 2015. Kontraktacja bilansowa IIQ 2015 roku stanowi 54% kontraktacji bilansowej zrealizowanej w I półroczu 2015 roku.

– Mimo dużej konkurencji Grupa Magellan utrzymuje wzrostową tendencję sprzedaży. Działalność Grupy nastawiona jest na regularną współpracę z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie i budowanie relacji z nowymi kontrahentami. Znajduje to odzwierciedlenie w stale poprawiającej się kontraktacji bilansowej – mówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A. – Spodziewamy się, że otoczenie gospodarcze nadal będzie wymagające, dlatego będziemy zwiększać konkurencyjność i zdolność Grupy do bardziej elastycznego i efektywnego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. – dodaje Krzysztof Kawalec.

*Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach Grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez Grupę.

Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października 2007 roku.

Czytaj również:  Emocje mogą teraz pomóc bykom