Sprzedaż udziałów w Skarbiec Holding przez Murapol S.A.

0
raporty praca biuro

W dniu 15 czerwca 2018 roku Murapol S.A. sprzedał na rzecz spółki Aoram Sp. z o.o. pakiet 2.251.152 akcji spółki Skarbiec Holding S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł. Cena za jedną akcję wynosi 28,23 zł, a łącznie transakcja opiewa na kwotę 63,55 mln zł. Sprzedany pakiet akcji stanowi 32,99 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Skarbiec Holding.

Sprzedaż Akcji na rzecz Aoram została poprzedzona sprzedażą 100% udziałów w tej spółce przez Murapol S.A. na rzecz osób trzecich.

– Murapol powinien pozostać w klasycznym segmencie deweloperskim. Dysponując pełnym zapleczem zasobów i kompetencji możemy budować mieszkania w powtarzalny sposób, jednocześnie stale obserwując rynek i odpowiadając na potrzeby lokalowe każdej miejscowości, w której realizujemy projekty. To są nasze priorytety i tylko na nich powinniśmy się koncentrować. Poprzez sprzedaż zasobów spoza „core businness”, uwalniamy spore środki finansowe, które posłużą pozytywnemu wzmocnieniu i uatrakcyjnieniu naszej podstawowej działalności. – mówi Nikodem Iskra, Prezes zarządu Murapol S.A.

Sprzedaż akcji Skarbiec Holding S.A. jest podyktowana procesem przygotowań spółki do debiutu giełdowego i porządkowania struktury organizacyjnej i podmiotowej GK Murapol S.A. Spółka dostrzega ponadto, że przesunięcie zasobów i skupienie się wyłącznie na działalności deweloperskiej daje największe efekty w budowaniu wartości firmy dla obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy na rynku publicznym. Rynek mieszkaniowy w Polsce rozwija się doskonale, ceny mieszkań mają nadal potencjał do wzrostu, stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, co w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń Polaków, zwiększa ich zainteresowanie zakupami mieszkań, zarówno na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. Murapol chce ten czas maksymalnie wykorzystać do realizacji projektów przynoszących powtarzalne marże w oparciu o wypracowany przez kilkanaście lat działalności unikatowy know-how i atrakcyjny aktywny bank ziemi.

Czytaj również:  Coca-Cola podnosi dywidendę i zakłada zrealizowanie rocznego celu

– Obecne kierunki rozwoju naszej spółki opierają się na koncentracji wokół podstawowego biznesu deweloperskiego. Tego oczekiwać będą od nas przyszli inwestorzy giełdowi i to na rynku kapitałowym oczywiste. Pomimo bardzo wysoko ocenianego przez nas potencjału i dokonanych w ostatnim roku zmian w spółce, uznaliśmy, że Skarbiec Holding nie tworzy synergii z działalnością Murapol S.A., a w drodze do IPO może być nawet motywem do dyskonta. Z drugiej strony sam Murapol nie był dla Skarbca typowym inwestorem branżowym. Mamy zatem nadzieję, że nasze drogi biznesowe i tak kiedyś się zejdą, lecz na zupełnie neutralnej płaszczyźnie, a także, że wiedza jaką przekazaliśmy w zakresie potrzeb finansowania firm deweloperskich, pozostanie z korzyścią dla jego polityki produktowej powiedziała Iwona Sroka, członek zarządu Murapol S.A. i rady nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

W okresie ostatniego roku Skarbiec TFI (którego jedynym akcjonariuszem jest Skarbiec Holding) znacząco zmienił swoje oblicze – nastąpiły pozytywne zmiany w zakresie wzrostu aktywów pod zarządzanie, wprowadzono profesjonalny i rozpoznawalny na rynku finansowym management, rozbudowano zespół sprzedażowy, zakomunikowano nową strategię odpowiadająca na wyzwania MIFID II oraz zdobyto uznanie rynku, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2017 roku Skarbiec TFI zostało wybrane drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita, a w roku 2018 nagrodzone jako najlepsze TFI 2017 (Parkiet – Byki i Niedźwiedzie) oraz wyróżnione nagrodą Złote Portfele dla dwóch funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Skarbiec Holding uhonorowany został natomiast tytułem Rekina Biznesu 2017 w kategorii „Spółka Dywidendowa” podczas dorocznej gali organizowanej przez inwestorzy.tv. Skarbiec TFI powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.