Stanowisko GECX Group: dalsza blokada Onico Energia to zagrożenie dla istnienia tej firmy

Onico

Kolejne Zwykłe Zgromadzenie Akcjonariuszy Onico Energia zakończyło się bez żadnych, koniecznych dla dalszego funkcjonowania tej firmy rozstrzygnięć, a do tego – ogłoszeniem kolejnej przerwy w głosowaniach. Zagranicznemu właścicielowi akcji tej firmy, czyli mającemu siedzibę w Szwajcarii GECX Group, cały czas zależy na dalszym funkcjonowaniu i rozwoju Onico Energia, która specjalizuje się w dostawach gazu. Podejmuje zatem wysiłek, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniały wiosną tego roku problem wstrzymania dostaw gazu klientom. Jednak po stronie zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., który w kwietniu zażądał od GECX Group zwrotu akcji Onico Energia, tłumacząc to zbyt niską – według niego – ceną ich zakupu, widać raczej brak woli rozwiązania tego problemu i osiągnięcia kompromisu, a co za tym idzie – wyprowadzenia Onico Energia z powrotem na prostą – uważa zagraniczny inwestor w tej firmie.

Po 2 tygodniowej przerwie obie strony sporu dotyczącego zablokowanej przez żądanie zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. firmy Onico Energia – czyli właściciel jej akcji GECX Group i zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A. – wznowiły negocjacje. Ich celem jest osiągnięcie ostatecznego kompromisu, aby wyprowadzić Onico Energia na prostą i umożliwić jej ponowne funkcjonowanie na rynku.

– W dalszym ciągu spotykamy się z brakiem koniecznych rozstrzygnięć, które pozwoliłyby na uchronienie należącej do nas firmy przed upadkiem. Dalsza jej blokada to zagrożenie dla jej istnienia. W przypadku braku wypracowania uzgodnień, grozi jej m.in. odebranie koncesji.

W szczególności zwracamy uwagę na:

  • Brak naszej zgody na utratę kontroli nad Onico Energia, firmą mającą jeszcze potencjał, aby wyjść na prostą i ponownie się rozwijać
  • Brak jasnego stanowiska zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., czy zależy mu na odebraniu Onico Energia, czy na innym rozliczeniu transakcji nabycia Onico Energia przez GECX Group.
  • Brak przedstawienia realnych rozwiązań dotyczących uratowania Onico Energia przez przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A.
  • Brak konstruktywnej odpowiedzi zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A na nasze pytania z tym związane.
  • Brak konkretnej deklaracji zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A, o przekazanie jakich konkretnie informacji dotyczących Onico Energia, i w jakim celu, wnioskuje jego przedstawiciel. Tymczasem część z dokumentów ma charakter poufny, co stwarzać może konkretne zagrożenia wynikające z przekazania ich podmiotowi bez odpowiedniego umocowania i który potencjalnie może zarządzać przedsiębiorstwami konkurencyjnymi.
  • Brak jakiejkolwiek rzeczowej komunikacji ze strony zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. Czym bowiem jest ciągły brak jego stanowiska w sprawie sposobu dofinansowania Onico Energia poprzez głosowanie nad podwyższeniem jej kapitału zakładowego? Tym bardziej, że było ono przewidziane w porządku obrad Zgromadzenia oraz jest najprostszym, najszybszym i najtańszym sposobem dofinasowania.
  • Brak konsekwencji i brak podjęcia uchwał umożliwiających Onico Energia przywrócenie finansowania i działalności operacyjnej, mimo podjęcia na ostatnim Zgromadzeniu uchwały o dalszym trwaniu Onico Energia, udzieleniu absolutorium zarządowi i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności tej firmy.

Wobec takiej postawy przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., mamy uzasadnione wątpliwości co do jego faktycznej woli i gotowości osiągnięcia porozumienia w sprawie wyprowadzenia Onico Energia z obecnych kłopotów. Wyrażamy jednocześnie zdziwienie, że aparat państwowy autoryzuje i wspiera działania zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., który wykazuje brak należytego zainteresowania rozwiązaniem trudnej sytuacji Onico Energia, przyczyniając się w ten sposób do ciągłego pogarszania jej kondycji, i to – jak dotąd – bez żadnej jasności co do konsekwencji takich działań, bowiem cały czas brakuje wyjaśnień zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A dotyczących odszkodowania dla zagranicznego inwestora w Onico Energia czy zwrotu poniesionych przez niego i jego partnerów nakładów inwestycyjnych. Wkrótce może skutkować to faktycznym unicestwieniem firmy, w której zakup i rozwój wraz z partnerami biznesowymi zainwestowaliśmy, odzyskując do niej zaufanie rynku i wierzycieli.

Szkoda dwóch lat ciężkiej pracy przy wyprowadzeniu Onico Energia z kryzysu, w którym spółka ta znajdowała się w 2019 roku, kiedy należała ona do Onico SA, szkoda zbudowanej od nowa bazy klientów Onico Energia w liczbie kilkuset firm, głównie z sektora publicznego, którym dzięki GECX i jej partnerom, Onico Energia zapewniała bezpieczeństwo energetyczne poprzez regularne dostawy gazu na korzystnych rynkowo warunkach, co byłoby istotne zwłaszcza podczas obecnego kryzysu cenowego na rynkach paliw.