Strategia dla polskiego pielęgniarstwa ma być gotowa do końca roku

Ministerstwo Zdrowia wraz z organizacjami zawodowymi podjęło działania, których celem jest wypracowanie strategii poprawiającej sytuację pielęgniarek i położnych w PolsceW składzie zespołu powołanego do jej realizacji znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Strategia zakłada wprowadzenie szeregu rozwiązań wspierających rozwój pielęgniarstwa, jak i poszczególnych jego dziedzin, rozpoczynając od etapu edukacji. Jednym z jej punktów będzie zwiększenie dotacji dla uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w celu wsparcia rekrutacji na te kierunki. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od lat włącza się w działania, których zadaniem jest promocja zawodu i poprawa warunków jego wykonywania.

– Mając na względzie drastyczne prognozy zawarte w raporcie opracowanym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, według których w 2020 r. w Polsce zabraknie pielęgniarek i położnych, rozpoczęcie działań zapobiegawczych jest sprawą konieczną i bardzo pilną. Praca nad strategią dla zawodu pielęgniarki i położnej to niezwykła odpowiedzialność oraz szansa, która może wpłynąć zarówno na sytuację personelu medycznego, jak i pacjentów  powiedziała serwisowi eNewsroom Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zespół został powołany przez Ministra Zdrowia Konstantego Radzwiłła, a przewodniczy mu Wiceminister Szurek-Żelazko. Zakres prac obejmuje pięć obszarów. Pierwszym jest kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych – dziś jedynie 46,7% absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych ubiega się o prawo wykonywania zawodu, a około 30% podejmuje pracę w zawodzie. Jednym z naszych założeń jest ogólna poprawa jakości kształcenia podyplomowego. Kolejnym zagadnieniem jest zawód pomocniczy pielęgniarek – czyli opiekun medyczny, który może przejąć mniej wymagające obowiązki. Zapewniłoby to wsparcie zarówno dla pielęgniarek, jak i dla pacjentów. Ważne jest również ustalenie norm zatrudnienia, innowacyjność i nowe technologie w zawodzie, a także badania kliniczne i naukowe w pielęgniarstwie. Oprócz tego zespół zajmuje się kwestią prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej, a także warunkami pracy oraz wynagrodzenia. Minister Zdrowia przedłużył termin prac zespołu do końca 2017 roku – dodała Zofia Małas.