Struktura i jakość kredytów firmowych mikroprzedsiębiorców w Polsce

0

Prawie co piąty aktywny mikroprzedsiębiorca* posiada czynne firmowe zobowiązanie kredytowe w bazie BIK. Łączna wartość czynnych kredytów firmowych aktywnych mikroprzedsiębiorców to 47,09 mld zł. 82% aktywnych mikroprzedsiębiorców oprócz kredytu firmowego posiada również czynny kredyt prywatny (konsumpcyjny, mieszkaniowy, kartę kredytową, limit debetowy). W zadłużeniu prywatnym dominuje (75%) zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

Sytuacja finansowa i ekonomiczna najmniejszych firm w Polsce ma ogromne znaczenie dla rozwoju całej gospodarki. Według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mikroprzedsiębiorstwa odpowiadają za ok. 30% PKB wytwarzanego przez firmy i zatrudniają 39% osób w pośród wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej. Bez wątpienia więc dobra sytuacja mikroprzedsiębiorstw przekłada się na rozwój ekonomiczny Polski.

Szacuje się, że aktualnie w Polsce jest około 2 milionów aktywnie działających mikroprzedsiębiorców, niestety wielu z nich ma krótką historię działania na rynku i jak pokazują statystyki GUS może nie przetrwać na rynku. – Dlatego niezwykle ważne jest aby nieustannie pobudzać przedsiębiorczość – mówi dr Tomasz Kaczor główny ekonomista Banku Gospodarki Krajowej – służą temu programy i zestawy nowoczesnych usług bankowych dopasowanych do ich specyficznych charakterystyk wynikających z potrzeb, zdolności kredytowej, wieku czy dostępności zabezpieczeń.

Mikroprzedsiębiorcy w bazie BIK

Baza BIK Przedsiębiorca to aktualnie 974 tys. przedsiębiorstw w tym 588 tys. mikro z historią kredytową. Czynnych kredytowo w bazie BIK jest 713 tys. przedsiębiorców w tym 431 tys. mikro.

Poziom ukredytowienia aktywnych gospodarczo mikroprzedsiębiorców wynosi 18% – prawie co 5 (371,4 tys.) posiadał na koniec grudnia 2016r. czynne zobowiązanie kredytowe na całkowitą kwotę ponad 47 miliardów złotych. W bazie BIK wśród mikroprzedsiębiorców wyraźnie widać także zjawisko przenikania się finansowania firmowego i osobistego. 82% aktywnych gospodarczo mikroprzedsiębiorców posiadających czynny kredyt posiada również kredyt prywatny. W takim przypadku zadłużenie firmowe i prywatne jest prawie takie samo (39,27 mld firmowego wobec 38,38 mld prywatnego). W zadłużeniu prywatnym dominuje (75%) zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

Czytaj również:  Banki zwiększają inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Wymusza to na nich rosnący udział nowych technologii i zaufanie klientów

Mikroprzedsiębiorcy zaciągają z reguły kredyty prywatne na wyższe kwoty niż kredytobiorcy nie będący mikroprzedsiębiorcami. W 2016r. w kredytach konsumpcyjnych wysokokwotowych czyli powyżej 100 tys. zł – ich udział wynosił 13%, a w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych – 16%.

Wyższe ryzyko kredytów mikroprzedsiębiorców przekłada się na jakość ich kredytów prywatnych

Mikroprzedsiębiorcy jako kredytobiorcy prywatni charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka niż osoby prywatne nie będące mikroprzedsiębiorcami. Scoring powyżej 570 pkt posiada 63,3% osób prywatnych a tylko 52,6% mikroprzedsiębiorców.