Prognozy dotyczące rynku kredytowego w 2017 r.

0

BIK publikuje prognozy dotyczące rynku kredytowego dla gospodarstw domowych w 2017 r.: stabilizacja wartości udzielanych kredytów na rynku kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym, niewielki wzrost udziału sektora pożyczkowego w segmencie niskokwotowego finansowania (do 4 tys. zł), trudne do utrzymania wyniki sprzedaży z 2016 r. odnośnie poziomu wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych oraz wzrost dostępnych limitów na kartach kredytowych.

Rok 2016 zakończył się kolejnym rekordem wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych, oraz zbliżonym poziomem wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w stosunku do roku 2015. W oparciu o dane makroekonomiczne, bezpośrednio i pośrednio wpływające na koniunkturę kredytową, na podstawie obserwacji trendów rynkowych oraz najnowszych odczytów Indeksów Popytu BIK, BIK prognozuje na rok 2017 – stabilizację wartości nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych i niższe dynamiki wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych.

Kredyty konsumpcyjne

W 2016 r. banki oraz SKOK-i udzieliły łącznie 7,16 mln szt. kredytów konsumpcyjnych, co oznacza spadek liczby udzielonych kredytów o 2,9 proc. w porównaniu do roku 2015 (7,37 mln w okresie styczeń – grudzień 2015 r.). Spadkowi liczby udzielanych kredytów towarzyszył jednak wzrost wartości udzielonych kredytów o 2,3 proc.– z 76,7 mld zł w 2015 r. do rekordowych 78,5 mld zł w 2016 r.

Główne trendy na rynku kredytów konsumpcyjnych:

W 2016 r. można było zaobserwować kontynuację zjawiska występującego już w roku 2015 czyli dodatnich dynamik wartości przy ujemnych dynamikach liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Dynamika liczby udzielonych kredytów we wszystkich kwartałach przyjmowała wartości ujemne, a w IV kw. wyniosła – 5,2%. Z kolei po słabszym 3 kw. dynamika wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych podskoczyła w 4 kw. 2016 r. do 3,7% zapewniając wzrost w ujęciu rocznym o 2,3%.

Analizując przedziały kwotowe udzielanych kredytów widzimy, że spada liczba kredytów udzielanych na kwoty do 50 tys. zł, natomiast rośnie liczba kredytów udzielanych na kwoty wyższe. Kredyty na kwoty pow. 50 tys. zł stanowią 37,6% wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Średnia kwota udzielonego kredytu wzrosła w tym okresie do poziomu 10 956 zł.

Czytaj również:  Studia w Polsce przyciągają młodą Polonię. Rośnie zwłaszcza liczba chętnych z Białorusi

– Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych przez banki w 2016 r. ponownie odnotowała rekord, jednak wzrost wartości kredytów nie wynikał z liczby udzielonych kredytów, lecz ze wzrostu średniej kwoty zaciągniętego kredytu – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes BIK. – Podczas gdy w bankach zaciągane są kredyty na wysokie kwoty od 50 tys. do pow. 200 tys. (37,6%), to stopniowo spada udział kredytów niskokwotowych – szczególnie do 4 tys. zł. Utrwala się trend obserwowany od kilku lat, że w zakresie finansowania niskokwotowego rośnie znaczenie firm pożyczkowych. Wartość segmentu niskokwotowego finansowania do 4 tys. zł. wyniosła w 2016 r. 10 mld zł, z czego na firmy pożyczkowe przypada 25% udział.