Sunday Energy podsumowuje III kwartał 2021 roku

Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.
Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.

Zarząd Sunday Energy S.A., dostawcy rozwiązań z rynku odnawialnych źródeł energii, podjął decyzję o rozszerzeniu działalności handlowej na kraje Europy Zachodniej. Spółka dotychczas realizowała sprzedaż paneli i komponentów OZE na Węgrzech i w krajach bałtyckich. Sunday Energy planuje w listopadzie opublikować raport finansowy za III kwartał br., w którym firma osiągnęła sprzedaż 100 pomp ciepła (czterokrotny wzrost kw./kw.). W tym okresie spółka uruchomiła Outlet OZE typu marketplace: SundayMarket.pl oraz rozpoczęła sprzedaż paneli premium marki ZNShine pokrytych grafenem, które wykazują właściwości samooczyszczające i są trudnopalne.

Działalność Sunday Energy opiera się na imporcie i sprzedaży klientom profesjonalnym paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów OZE (m.in. inwertery, pompy ciepła, magazyny energii). Spółka kieruje swoją ofertę również do klientów indywidualnych poprzez sklep e-commerce sundayenergy.pl i rozwija projekty deweloperskie własnych farm fotowoltaicznych. Dodatkowo Sunday Energy oferuje usługi wsparcia dla instytucji finansujących rynek OZE (w zakresie demontażu, testowania, serwisu, magazynowania i dalszej odsprzedaży komponentów OZE).

– Cenne doświadczenia z rynku węgierskiego i pierwsze transakcje sprzedaży w krajach bałtyckich skłaniają nas do decyzji o rozszerzeniu działalności naszej spółki o kolejne rynki zagraniczne. W 2022 roku zamierzamy oferować produkty OZE pod marką Sunday Energy w krajach Europy Zachodniej. Rozwój spółki poza Polską opiera się na współpracy z partnerami z rynków lokalnych i decyzja o wejściu do poszczególnych regionów zależy od efektów rozmów z potencjalnymi kontrahentami. Z drugiej strony naszym podstawowym rynkiem jest i pozostanie rynek krajowy, na którym generujemy większość przychodów – mówi Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.

Jak dodaje, współpraca w oparciu o model partnerski umożliwia Sunday Energy zaoferowanie klientom zagranicznym oferty produktowej zgodnej z dedykowaną dla odbiorców krajowych (na korzystnych warunkach z uwagi na efekt skali spółki), z drugiej spółka zyskuje know how i wiedzę dotyczącą specyfiki lokalnych rynków i ich uwarunkowań.

Rozwijanie działalności zagranicznej Sunday Energy wpisuje się w tendencje obserwowane na rynkach europejskich. Dotychczasowym celem UE było osiągnięcie w 2030 roku 33 proc. udziału energii pozyskiwanej z OZE. W lipcu br. Komisja Europejska zaproponowała podniesienie poziomu do 40 proc., który ma znaleźć się w nowelizacji dyrektywy dot. odnawialnych źródeł energii. W Polsce według Agencji Rynku Energii w sierpniu łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 14,9 GW, co stanowiło 27,9% udziału w miksie energetycznym kraju. W tym, moc zainstalowana w fotowoltaice to 5,97 GW (+106,6 proc. r/r). Zainstalowana moc w PV przekroczyła cel Polityki Energetycznej kraju (5,1 GW), wyznaczony na 2025 rok.

III kwartał 2021 roku był najbardziej udanym okresem dla naszej spółki od rozpoczęcia działalności operacyjnej z początkiem poprzedniego roku. W kontekście oczekiwania na debiut Sunday Energy na rynku NewConnect, chcielibyśmy przedstawić naszym akcjonariuszom raport finansowy za III kwartał br. Dokument zamierzamy opublikować w połowie listopada – uzupełnia Michał Sochacki.