Symfonia przejmuje Cloud Planet S.A.

Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii
Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii

13 października 2021 r. Symfonia sp. z o.o., jeden z największych w Polsce producentów oprogramowania dla biznesu oraz systemów ERP, przejął 100% udziałów w spółce Cloud Planet S.A. oraz powiązanej z nią spółce „Skanuj.to” sp. z o.o. 

Tym samym aktualnie w skład Grupy Symfonia wchodzą spółki Symfonia sp. z o.o., Reset2.pl sp. z o.o. (przejęta we wrześniu 2021 r.) oraz Cloud Planet S.A. i „Skanuj.to” sp. z o.o., z których oprogramowania korzysta ponad 50 tysięcy klientów z sektora MŚP.

Oprogramowanie dostarczane przez Cloud Planet S.A. oraz „Skanuj.to” sp. z o.o. jest dedykowane kompleksowej obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na zarządzanie procesami finansowo-księgowymi oraz wsparcie współpracy między księgowymi a przedsiębiorcami. Rozwiązania te są dostępne w chmurze w formie serwisów szybkafaktura.pl oraz skanuj.to i rozwijane w oparciu o najbardziej cenione dziś na rynku technologie, w tym m.in. Vue.js, Symfony, PostgreSQL czy ABBYY® FineReader. Cloud Planet S.A. jest także autorem chmurowej platformy bankowej przeznaczonej do obsługi mikroprzedsiębiorstw, wykorzystywanej przez ponad 40 tysięcy klientów największych banków w Polsce.

Przejęcie Cloud Planet S.A. i „Skanuj.to” sp. z o.o. jest kolejnym krokiem na drodze do budowania pozycji Grupy Symfonia jako lidera na polskim rynku dostawców oprogramowania dla MŚP. Doświadczenie i technologie dostarczane przez Cloud Planet S.A. oraz „Skanuj.to” sp. z o.o. będą wsparciem w rozwoju kompleksowych rozwiązań i usług chmurowych w całej Grupie Symfonia – podkreśla Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii.