System CRM a ERP, czym się różnią?

System CRM a ERP

Współcześni przedsiębiorcy coraz chętniej stosują zintegrowane rozwiązania informatyczne usprawniające zarządzanie firmą. Do najpopularniejszych z nich należą systemy ERP oraz CRM. Oba są w stanie ułatwić prowadzenie działalności i przełożyć się na maksymalizację efektywności. Nie należy ich jednak ze sobą mylić, ponieważ pomimo tego, że ich głównym zadaniem jest usprawnienie zarządzania firmą, różnią się przede wszystkim pod względem zakresu działania.

Cyfryzacja w biznesie

Modele zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach znacząco odbiegają od tych, które jeszcze do niedawna wydawały się świetnie funkcjonować. Trudne uwarunkowania rynkowe i duża konkurencja sprawiają, że na rynku są w stanie utrzymać się tylko podmioty właściwie wykorzystujące zasoby i przewidujące potencjalne zagrożenia. Wbrew pozorom systemy informatyczne wspierające te segmenty działalności nie są adresowane wyłącznie do dużych firm i zakładów produkcyjnych. Z ich potencjału mogą skorzystać także osoby zarządzające małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Odpowiedni dobór oprogramowania pozwoli zminimalizować koszty i znacznie zwiększyć efektywność, a łatwe w konfiguracji moduły ułatwiają dostosowanie się do zmieniających się uwarunkowań.

System ERP – czym jest?

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) stanowi najbardziej kompleksowe podejście do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. W zależności od przyjętej koncepcji i wybranych modułów może obejmować część lub wszystkie działy firmy – rozpoczynając na produkcji, poprzez kontrolę jakości, magazynowanie, dystrybucję, serwis i marketing, na finansach i kadrach kończąc. Jak podkreślają specjaliści z firmy Kotrak S.A., ERP usprawnia obieg informacji, a także wykorzystuje zintegrowaną bazę danych, która pozwala na efektywną pracę w czasie rzeczywistym i skuteczne zarządzanie poszczególnymi działami. Dzięki jego możliwościom możliwe staje się także sporządzanie zaawansowanych analiz i długofalowe planowanie rozwoju firmy. Jego architektura pozwala z kolei na odpowiednie zabezpieczenie informacji, będących jednym z najcenniejszych zasobów współczesnych przedsiębiorstw.

CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami

W przeciwieństwie do rozbudowanego i wielozadaniowego ERP rola systemu CRM (ang. customer relationship management – zarządzanie relacjami z klientami) sprowadza się do formowania strategii komunikacji z klientami i koordynowania oraz kontroli procesu sprzedaży, pośrednio pomaga także w kształtowaniu odpowiedniej strategii marketingowej. CRM umożliwia stworzenie bazy, w której obok standardowych danych konsumentów pojawią się informacje pozwalające stworzyć szczegółową charakterystyką konkretnego kupującego i na tej podstawie odpowiednio formułować strategię sprzedażową. Systemy CRM coraz częściej są także wzbogacane o funkcje ułatwiające zarządzanie kampaniami marketingowymi w internecie, w tym działaniami w zróżnicowanych kanałach social media.

ERP czy CRM – co wybrać?

Systemy ERP i CRM nie konkurują ze sobą – właściwie rzecz biorąc, wzajemnie się uzupełniają. ERP, jako rozbudowane oprogramowanie ułatwiające zarządzaniem wszystkimi procesami w przedsiębiorstwie, umożliwia redukowanie kosztów i zwiększanie efektywności firmy. CRM jest z kolei skupiony na aspekcie sprzedażowym i wsparciu promocji produktu, dzięki czemu staje się skutecznym narzędziem służącym do maksymalizacji zysków, utrzymywania relacji z dotychczasowymi klientami i poszukiwania nowych odbiorców.