System zarządzania energią w firmie – klucz do zrównoważonej przyszłości

Energy Advisor system zarządzania energią dla firm - oprogramowanie do monitorowania zużycia energii i optymalizacji kosztów energetycznych

Wyzwania europejskie związane z ESG oraz redukcją emisji CO2 obejmują nowe regulacje oraz znaczące inwestycje w zrównoważony rozwój. Ambitna strategia europejska zakłada zmniejszenie emisji CO2 o 55% do 2030 roku, dążąc jednocześnie do osiągnięcia stanu net-zero do 2050 roku. W tym kontekście, implementacja zaawansowanych technologii, takich jak Przemysłowy Internet Rzeczy, uczenie maszynowe oraz chmura publiczna, staje się niezbędna.

W obszarze zarządzania energią, Systemy EMS (Energy Management Systems) odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu, analizie i optymalizacji zużycia energii w kontekście produkcyjnym. Wykorzystując zaawansowane technologie takie jak np. Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwiają precyzyjne śledzenie zużycia energii, co przekłada się na realne oszczędności i zgodność z rosnącymi normami dotyczącymi emisji CO2. Dzięki integracjom z różnymi systemami, zapewniają także wszechstronną analizę danych, umożliwiając bardziej efektywne podejmowanie decyzji. W obliczu rosnących wyzwań związanych z zrównoważonym rozwojem, zastosowanie systemów zarządzania energią staje się kluczowym czynnikiem zapewniającym konkurencyjną przewagę dla firm przemysłowych.

System zarządzania energią dla firm Energy Advisor oferowany przez Transition Technologies PSC umożliwia wizualizację danych z systemów wsparcia produkcji, co umożliwia bardziej elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz regulacje.

Przykładowy widok systemu zarządzania energią: monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, analiza danych i optymalizacja kosztów energetycznych

Przykładowy dashboard systemu zarządzania energią Energy Advisor

System zarządzania energią w firmie oferuje szereg korzyści biznesowych, takich jak identyfikacja obszarów generujących największe koszty energetyczne, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz analiza różnych scenariuszy kosztowych i energetycznych, co przyczynia się do zwiększenia elastyczności firmy.

Jeśli szukasz partnera biznesowego, który pomoże w cyfrowej transformacji przemysłu Transition Technologies PSC jest gotowe sprostać temu wyzwaniu, oferując innowacyjne rozwiązania i szeroką ekspertyzę.