Szacunkowe wyniki za 2013 r.: 189 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Tomasz Czechowicz
Tomasz Czechowicz

MCI, czołowa Grupa technologicznych funduszy typu PE/VC w Europie Środkowo-Wschodniej, dokonała przeglądu wyników finansowych za 2013 r. Według wstępnych szacunków Zarządu skonsolidowany wynik netto za miniony rok wyniósł 189 mln zł wobec 170 mln zł pierwotnie zakładanych.

Po dokonaniu wstępnego podsumowania wyników finansowych za IV kwartał i cały 2013 r., Zarząd MCI Management podał dziś do informacji publicznej szacunki skonsolidowanych wyników finansowych Grupy MCI za 2013 r. Według wstępnych wyliczeń wynik netto Grupy MCI wyniósł w minionym roku 189 mln zł. To o ponad 11 proc. więcej niż zakładała prognoza wyników rocznych opublikowana przez fundusz w dn. 29 sierpnia 2013 r. Zestawiając te dane z faktycznymi skonsolidowanymi wynikami finansowymi za 9 miesięcy br., można przewidywać, że w samym IV kwartale br. wynik netto Grupy zamknął się w kwocie ok. 18,5 mln zł. Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2013 r. była zgodna z prognozą i wyniosła ok. 1,1 mld zł, a wartość aktywów netto, którą na koniec roku prognozowano na 740 mln zł, wyniosła według szacunków 766 mln zł. Przychody z zarządzania funduszami generowane przez spółkę Private Equity Managers SA oszacowano na 77,3 mln zł wobec 49 mln zł oczekiwanych w tym roku. Wartość aktywów netto na jedną akcję szacowana jest na koniec roku na 12,20 zł.

Wzrost wyników rocznych względem publikowanej prognozy to efekt dynamicznego wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI. PrivateVentures FIZ w IV kwartale 2013 r.

– Dzięki dynamicznemu rozwojowi biznesów opartych na Internecie, nasze inwestycje zyskują szybko na wartości. To pozwala nam pokazywać coraz lepsze wyniki finansowe, czego przykładem jest dzisiejsza publikacja szacunków za 2013 rok – skomentowała Magdalena Pasecka, Członek Zarządu MCI Management. – W ramach aktywnej komunikacji z rynkiem kapitałowym w grudniu opublikowaliśmy również prognozy na 2014 r. Dzięki temu nasi obecni i potencjalni inwestorzy otrzymali silne podstawy do oceny potencjału wzrostu naszej działalności – dodała.

W dniu 18 grudnia 2013 r. Zarząd MCI Management podał do publicznej wiadomości prognozę podstawowych wskaźników na 2014 r. Projekcja finansowa zakłada wzrost wartości aktywów netto na akcję do poziomu 16,50 zł. MCI przewiduje również, że skala inwestycji realizowanych przez fundusze wchodzące w skład Grupy Kapitałowej wyniesie do końca 2014 r. nie mniej niż 305 mln zł. Prognozy zostały sporządzone przy założeniu, że stopień realizacji tzw. priorytetów dla Grupy Kapitałowej na 2014 r. wyniesie nie mniej niż 50% w stosunku do przyjętego planu. Duże znaczenie dla wykonania prognozy będzie mieć planowane na I półrocze 2014 r. IPO spółki zależnej Private Equity Managers SA. Zarząd funduszu zakłada również dobrą koniunkturę na giełdzie i wzrost polskiego PKB o minimum 2% w 2014 r.

Pozytywna ocena potencjału i perspektyw stojących przed spółkami portfelowymi MCI Management skłoniła analityków domu maklerskiego Noble Securities do wystawienia rekomendacji KUPUJ i ustalenia ceny docelowej w horyzoncie 9-miesięcznym na poziomie 13,56 zł. Ponieważ cena akcji w dniu wydania rekomendacji wynosiła 10,22 zł, potencjał wzrostowy kursu akcji MCI został określony na 33%.