Tareck Ouaibi, Prezes Carrefour Polska został nowym Prezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Tareck Ouaibi, Prezes Carrefour Polska
Tareck Ouaibi, Prezes Carrefour Polska

W dniu 16 maja 2023 Rada CCIFP wybrała nowy Zarząd Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Na jego czele stanął Tareck Ouaibi, Prezes Zarządu Carrefour Polska. W skład Zarządu CCIFP, w funkcji Wiceprezesów, weszli również: Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie, Bertrand Grèzes-Besset, Chief Information Officer Orange Polska, Bertrand Jannet, Partner Calan, Piotr Mietkowski, Członek Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska, Ioana Parsons, General Manager Ipsen Polska, Raphael Vieuxmaire, Członek Zarządu EXCO A2A Polska.

Tareck Ouaibi jest Prezesem Zarządu Carrefour Polska. Karierę w Carrefour rozpoczął w 1987 r. we Francji. W latach 1999-2011 pracował w Carrefour Polska m.in. jako dyrektor IT, członek zarządu odpowiedzialny za obszar HR, a następnie jako dyrektor operacyjny super i hipermarketów. Uczestniczył w procesie przejęcia firmy Ahold oraz rebrandingu marek Champion i Globi, a także tworzenia sieci franczyzowej Carrefour. W kolejnych latach zarządzał formatami hiper i supermarketów oraz convenience i cash & carry w Grecji i Francji, a ostatnio zajmował stanowisko COO w Carrefour Rumunia. Posiada dyplom Faculte des sciences de Paris oraz Instytutu INSEAD Fontainebleau. Zna biegle francuski i angielski oraz komunikuje się po polsku.

Najbliższe lata będą dla Polski niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju strategicznego. Żyjemy w czasach ciągłych zmian, dlatego też biznes musi nie tylko nadążać za nowymi trendami, ale również starać się je kształtować. Jako Prezes CCIFP będę dążył do dalszego umacniania polsko-francuskiego partnerstwa gospodarczego, a drogą ku temu będą innowacje, zarówno w sensie technologicznym, cyfrowym, ale również w zakresie nowych produktów i metod ich wytwarzania, sposobów zarządzania, form pracy, czy w obszarze społecznym i środowiskowym. – powiedział Tareck Ouaibi.

Nowy Prezes CCIFP zastąpił na tym stanowisku Fabrice Audan, Prezesa Wyborowa Pernod Ricard w Polsce, który stał na czele Izby przez trzy ostatnie lata.

Dziękuję ekipie CCIFP, a przede wszystkim ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu za ich dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz polsko-francuskiego partnerstwa w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Wierzę, że wraz z nowym zespołem będziemy mogli kontynuować ich działania i przyczynić cię do rozwoju naszej organizacji. – dodał Tareck Ouaibi.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, skupiającą blisko 400 firm francuskich i polskich. Należy do CCI France International, organizacji zrzeszającej 119 izb francuskich w 95 krajach świata. CCIFP wspiera swoich członków w rozwoju ułatwiając kontakty pomiędzy firmami i stanowi platformę dialogu z administracją publiczną. Pomaga również firmom polskim zainteresowanym wejściem na rynek francuski, a także inwestorom z Francji, którzy chcą rozwinąć się w Polsce.

Francja jest drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce (według kraju siedziby podmiotu dominującego), a skumulowana wartość inwestycji francuskich wynosi 107 mld złotych. Firmy z kapitałem francuskim stworzyły ponad 200 000 bezpośrednich miejsc pracy i ponad drugie tyle u swoich partnerów, dostawców, podwykonawców. Ponad połowa zysków osiąganych przez francuskie przedsiębiorstwa jest reinwestowana w Polsce.