Tempo wzrostu produkcji przemysłowej znacznie przyspieszyło

forex analiza raport

W tym tygodniu zostało opublikowanych kilka interesujących wyników makroekonomicznych z polskiej gospodarki. Zdecydowanie najważniejsze były wyniki polskiej produkcji przemysłowej, która w listopadzie wzrosła o 15,2% w skali roku. Optymistyczne okazały się również wyniki produkcji budowlano-montażowej, która po uwzględnieniu sezonowości, wzrosła o 10,9% rok do roku. Wyniki te w przybliżeniu podwoiły rynkowe szacunki. Jednocześnie jednak nastąpił wzrost wskaźnika cen producentów o 13,2% w skali roku.

Z pozostałych danych z polskiej gospodarki warto wspomnieć znaczący wzrost sprzedaży detalicznej, która w listopadzie zwiększyła się o 21,2%. Wiąże się to ze stopniowo rosnącym zaufaniem konsumentów i rosnącymi płacami. Niewątpliwie ważną rolę odgrywa też odroczona konsumpcja, spowodowana oszczędnościami gospodarstw domowych, które wzrosły z powodu ograniczeń w polskiej gospodarce, a które to oszczędności gospodarstwa domowe powoli zaczynają wydawać. Jednocześnie jednak wzrost konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce przyczynia się do wzrostu inflacji. Mimo relatywnie pozytywnych danych z polskiej gospodarki, kurs złotego nie zmienił się znacząco w tym tygodniu i kształtował się na poziomie 4,63 PLN/EUR. Natomiast euro nieznacznie się umocniło w stosunku do dolara, przez co główna światowa para walutowa w czwartek rano notowała kurs na poziomie 1,132 USD/EUR

AKCENTA CZ a.s.