TEP: Glapiński niszczy reputację NBP

nbp NArodowy Bank Polski

Jesteśmy oburzeni treścią wypowiedzi Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który podczas konferencji w dniu 5 października bezpodstawnie zarzucał ekonomistom oraz dziennikarzom brak obiektywizmu, upolitycznienie, a nawet – szkodzenie Polsce.

Podczas konferencji Prezesa NBP pojawiło się wiele bulwersujących wypowiedzi, których nie da się pogodzić z powagą pełnionego urzędu i jego ustawową apolitycznością. Dotyczy to zarówno treści, jak i formy, które drastycznie odbiegają od standardów komunikacji banków centralnych w krajach demokratycznych. Skutkiem tego rodzaju komunikacji są ogromne szkody dla reputacji NBP, co w konsekwencji może negatywnie wpływać na zaufanie podmiotów inwestujących na polskim rynku finansowym. Komunikacja banku centralnego z otoczeniem rynkowym w żaden sposób nie może zawierać epitetów pod adresem osób, prezentujących odmienne analizy. Nie jest wówczas możliwa dyskusja, która powinna prowadzić do zwiększenia przejrzystości i skuteczności polityki pieniężnej.

Eksperci oraz dziennikarze mają prawo w nieskrępowany sposób uczestniczyć w debacie publicznej, tym bardziej że dotyczy ona bardzo ważnych dla ogółu społeczeństwa zagadnień. Etyka i odpowiedzialność społeczna wręcz wymaga tego, by informować opinię publiczną o możliwych problemach czy wyzwaniach, niezależnie czy jest to zgodne z oceną Prezesa NBP czy rządu.

W imieniu Towarzystwa Ekonomistów Polskich apelujemy o debatę, w której jedyną formą walki są merytoryczne argumenty.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich