TopLevelTennis.com S.A. podpisała Term Sheet ws. nabycia 100% udziałów Roof Renovation Sp. z o.o.

fuzja umowa praca

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., podpisała z Roof Renovation Sp. z o.o. oraz wszystkimi udziałowcami tej spółki porozumienie o podstawowych warunkach transakcji. Zgodnie z nim planowana transakcja przeprowadzona zostanie w drodze nabycia przez TopLevelTennis.com S.A. 100% udziałów Roof Renovation Sp. z o.o. od dotychczasowych udziałowców w zamian za akcje nowej emisji.

Spółki ustaliły w zawartym Term Sheet, że mariaż podmiotów zostanie przeprowadzony w drodze nabycia przez TopLevelTennis.com S.A. 100% udziałów Roof Renovation Sp. z o.o. od dotychczasowych udziałowców w zamian za akcje nowej emisji. Stosunek wymiany udziałów Roof Renovation na akcje TopLevelTennis.com zostanie ustalony przez Zarządy obu spółek w oparciu o wycenę Roof Renovation, która zostanie sporządzona do 15 maja 2022 r. Zarząd TopLevelTennis.com zobowiązał się również przeprowadzić do 30 czerwca 2022 r. walne zgromadzenie, podczas którego zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwał przygotowujących TopLevelTennis.com do przeprowadzenia tej transakcji. Po transakcji TopLevelTennis.com będzie działała pod firmą Roof Renovation S.A. lub inną wskazaną przez Roof Renovation natomiast Roof Renovation dokona zmiany nazwy na inną. W początkowym okresie TopLevelTennis.com będzie spółką dominującą wobec Roof Renovation, a zakres jej działalności będzie się pokrywać co najmniej z aktualną działalnością Roof Renovation.

„Nasza Spółka przystąpiła w ubiegłym roku do analizy możliwych kierunków rozwoju i po jej przeprowadzeniu podjęto decyzję o wydzieleniu dotychczasowej działalności w zakresie tenisa do podmiotu w 100% zależnego oraz połączeniu z innym podmiotem. Podpisanie Term Sheet z Roof Renovation w sprawie przejęcia 100% udziałów tego podmiotu to istotny krok w kierunku realizacji zamierzonych celów. Jesteśmy przekonani, że po transakcji nasza Spółka stanie się podmiotem z ugruntowaną pozycją w branży budowlanej, a zwłaszcza w zakresie konstrukcji dachów.” – ocenia Łukasz Górski, Członek Zarządu TopLevelTennis.com S.A.

„Podjęta decyzja w zakresie powyższego przejęcia to kolejny krok w strategii rozwoju Spółki Roof Renovation. Wspólnie z pozostałymi udziałowcami Roof Renovation wierzymy w pełną synergię przy współpracy z innymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy JR Holding ASI S.A. Obecność Roof Renovation na rynku NewConnect to także pełna transparentność w zakresie działalności operacyjnej Spółki, która jest bardzo istotnym elementem w działalności podmiotów z rynku budowlanego.” – dodaje Rafał Wójcik, Prezes Zarządu Spółki Roof Renovation Sp. z o.o.

Roof Renovation tworzy zespół z 15-letnim doświadczeniem w wykonawstwie dachów płaskich, fasad i elewacji na rynku polskim oraz poza granicami kraju. Dysponuje wyspecjalizowaną grupą projektantów, kierowników oraz inżynierów. Zatrudniając specjalistów z dziedziny projektowania oraz prowadzenia i nadzoru prac budowlanych, w każdym przypadku spółka stosuje indywidulane podejście do klienta, dostosowując działania do charakteru i dynamiki jego biznesu.  Monitoruje także inwestycje w toku, elastycznie reagując na zmiany i na każdym etapie realizacji inwestycji utrzymuje pełną kontrolę nad procesami. Roof Renovation realizuje inwestycje w obszarze obiektów wielkopowierzchniowych, przemysłowych oraz handlowych. Spółka podejmuje projekty wymagające pracy na istniejących realizacjach, w ramach ich renowacji oraz serwisowania.

TopLevelTennis.com S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w 2008 roku. Obecnie głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie globalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej TopLevelTennis.com, na której zamieszczane są materiały z udziałem gwiazd tenisa. W 2021 roku Zarząd Spółki po przeprowadzeniu analizy możliwych kierunków związanych z jej rozwojem podjął decyzję o wyborze kierunku rozwoju TopLevelTennis.com S.A., który będzie polegał na wydzieleniu obecnej działalności związanej z tenisem, do spółki w 100% zależnej od TopLevelTennis.com S.A. Emitent rozważy także sprzedaż tej spółki zależnej oraz będzie poszukiwał nowych obszarów działalności, w ramach których będzie przebiegać jego rozwój, w tym m.in. poprzez połączenie TopLevelTennis.com S.A. z innym podmiotem.