Tydzień bogaty w dane makroekonomiczne

0
forex giełda

Po raz kolejny, RPP zgodnie z oczekiwaniami utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna dalej pozostaje na historycznie niskim poziomie 1,5%. Komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie wiele się różnił od poprzedniego. Rada zauważa, że po wzroście w pierwszym kwartale 2020 roku inflacja CPI będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego. Podczas konferencji po posiedzeniu prezes NBP powiedział, że podtrzymuje swoje wcześniejsze oczekiwania, iż stopy procentowe NBP pozostaną stabilne do końca jego kadencji w 2022 roku. Konferencja po posiedzeniu RPP jak i najnowsza projekcja makroekonomiczna wskazująca na utrzymywanie się inflacji w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego 1,5%-3,5% r/r podtrzymują dotychczasową gołębią retorykę większości członków Rady.

Na koniec ubiegłego tygodnia GPW w Warszawie zanotowała wzrost. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 2,44%. Notowania największych spółek (tworzących index WIG20) zyskały aż 2,68%. Z kolei indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień z nieco mniejszym wzrostem: 1,66% dla sWIG80 oraz 1,40% dla mWIG40.

Nadchodzący tydzień będzie bogaty w dane makroekonomiczne z USA. W środę (13.11.2019) poznamy dane o inflacji CPI w październiku. W czwartek (14.11.2019) poznamy dane o październikowej inflacji PPI oraz będziemy przesłuchiwać się wystąpieniu prezesa Fed Jeromiego Powella. Z kolei w piątek (15.11.2019) nadejdzie kolej na dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej.

Interesujące dane będą również napływały ze Polski. W środę (13.11.2019) poznamy saldo obrotów towarowych. W czwartek (14.11.2019) zostaną przedstawione inwestorom wstępne dane o PKB w III kwartale 2019 roku. Natomiast w piątek (15.11.2019) nadejdzie kolej na finalny raport o inflacji w październiku.

Ponadto nie można pominąć tego, ze w piątek zostaną opublikowane dane o bilansie handlu zagranicznego oraz inflacji HICP dla Stefy Euro.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.